Нестеренко Петро Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Петро Володимирович

НЕСТЕРЕ́НКО Петро Володимирович (13. 07. 1949, с. Костянтинівка, нині Новоукр. р-ну Кіровогр. обл.) – мистецтвознавець. Канд. мистецтво­знавства (2006). Чл. НСХУ (1992), відп. секр. (1996–99) і чл. (1997) НСМНМУ. Президент Укр. ексліб­рис-клубу (від 1994). Лауреат літ.-мист. премії ім. І. Нечуя-Левицького (2018). Закін. Київ. худож. ін-т (1984; викл. П. Білецький, Л. Міляєва, О. Тищенко, Г. Юхимець), де працював зав. лаб. каф. техніки живопису та реставрації (1985–88). Кор. г. «Культура і життя» (1988–89); зав. відділу музей. робіт кооперативу «Відродження–2» (1990–92); ст. н. с. відділу інформації Реставрац. центру (1992–96); дир. і зав. виставк. відділу Дирекції худож. виставок України (1999–2003); ст. викл. каф. мистецтвознавства та експерт. діяльності Нац. академії керів. кадрів культури і мист-в (2003–16); водночас від 2006 – зав. проблем. н.-д. лаб. Нац. академії образотвор. мист-ва та арх-ри (усі – Київ). Наукові дослідження: історія укр. книжк. знака 16–20 ст., мист-во книги 20–21 ст., нар. декор. мист-во. У влас. колекції – 38 тис. книжк. знаків. Уклав понад 20 каталогів виставок книжк. графіки та екслібриса, зокрема «Жінка в екслібрисі» (1993), «Релігій багато – Бог один» (1994), «Міста і культура України в екслібрисі і малій графіці» (2001; усі – Київ), «Леся Українка та родина Косачів в екслібрисі» (Колодяжне, 2003), «Скарби Трипільської культури» (2008), «Український книжковий знак – інтеграція у світовий ARTпростір» (2016), «Всеукраїнська виставка екслібриса, присвячена 100-річчю НАОМА» (2017), «Каталог українського в Празі і чеського екслібриса в Києві» (2019; усі – Київ). Автор низки статей у вид. «Шевченківська енциклопедія» та ЕСУ.

Пр.: Історія українського екслібриса. К., 2010; 2016; Київ в екслібрисі. К., 2010; Допоміжні історичні дисципліни: геральдика, фалеристика: Навч. посіб. К., 2014; Поетика українського екслібриса. Т., 2014; Борис Дроботюк. Екслібриси. Л.; Дубно; Лц., 2015; Майстри українського екслібриса. К., 2018; Шевченкіана в екслібрисі: 1917–2017. К., 2019.

Літ.: Липа К. Книжка Петра Нестеренка: Альбом. К., 2001; Її ж. Портрет. Ювілеї. П. Нестеренку – 60 // Ант: Вісн. археології, мист-ва, культур. антропології. 2009–10. № 22/24; Скринченко В. Історичні студії Петра Нестеренка // Київ. 2017. № 9–10.

К. А. Липа


Покликання на статтю