Нестеренко Петро Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Петро Григорович

НЕСТЕРЕ́НКО Петро Григорович (29. 06(12. 07). 1900, м-ко Грунь Зіньків. пов. Полтав. губ., нині село Охтир. р-ну Сум. обл. – 24. 06. 1963, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – гірничий інженер-геолог. Канд. геол.-мінерал. н. (1947), проф. (1957). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Горлів. гірн. технікумі (нині Донец. обл., 1918–22) та Харків. ін-ті нар. госп-ва (1924–26), закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1930), де відтоді з перервою й працював: 1932–37 – декан геол.-маркшейдер. ф-ту, 1937–40 та 1943–63 – ректор, водночас 1957–63 – зав. каф. заг. та динаміч. геології. 1940–41 – заст. наркома вугіл. пром-сті СРСР; 1941–43 – кер. філії Моск. гірн. ін-ту (м. Караґанда, Казахстан), до якої входили місц. профіл. ВНЗ та частина евакуйованого Дніпроп. гірн. ін-ту. Наукові дослідження: закономірності вугленакопичення Великого Донбасу і Дніпров. буровугіл. бас.; визначення мінерально-сировин. ресурсів Дніпроп. екон. регіону. 2000 до 100-річчя від дня народж. Н. проведено «Нестеренківські читання».

Пр.: Результаты промышленного ис­пытания электробура // Сов. золото­промышленность. 1936. Т. 9; К вопросу изучения бурых углей Украины // Изв. Днепроп. горного ин-та. 1948. Т. 20; Днепровский буроугольный бассейн. Москва, 1957; Атлас бурых углей Днепровского бассейна. К., 1959 (спів­авт.); Вклад ученых в технический прогресс горной промышленности // УУ. 1960. № 1; Закономерности угленакопления на территории Днепровского буроугольного бассейна. Москва, 1963 (спів­авт.).

Літ.: Пивняк Г. Г. и др. П. Г. Нестеренко. Всегда в нашей памяти: воспоминания, размышления коллег и учеников. Дн., 2009.

Г. Г. Півняк


Покликання на статтю