Нестеров Артем Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеров Артем Павлович

НЕ́СТЕРОВ Артем Павлович (20. 04. 1933, Київ – 04. 07. 2018, Харків) – фахівець у галузі машинобудування та гірничої механіки. Син П. Нестерова, онук М. Федорова. Д-р тех. н. (1987), проф. (1988). Навч. у Харків. (1951–55), закін. Моск. (1956) гірн. ін-т. Працював в ін-ті «Південгіпрошахт» (Харків, 1956–58); Ін-тах чорної металургії (1961–64), геотех. механіки (1965–77; обидва – Дніпропетровськ, нині Дніпро) та проблем машинобудування (Харків, 1977–81) АН УРСР; Харків. ін-ті залізнич. транспорту (1981–88); від 1988 (з перервою) – в Укр. інж.-пед. академії (Харків): зав. (1988–90, 1998–99) та проф. (1990–98) каф. підйомно-транспорт. машин і приклад. механіки, проф. каф. проектування, експлуатації технол. систем машинобудування (2004–06), проф. (2006–08) і зав. (2008–09) каф. пром. та автомоб. транспорту, зав. каф. електротех. систем (2009–10), проф. каф. металорізал. обладнання і транспорт. систем (2010–15); у 2000–04 – проф. каф. підйомно-транспорт. машин Харків. автомоб.-дорож. ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – динаміка та оптимізація підйомно-транспорт. машин. Гол. ред. зб. наук. праць «Машинобудування» (2007–15).

Пр.: Теория и практика подъема. К., 1975; Подъемники: Учеб. пособ. К., 1976; Интенсификация шахтного подъема. К., 1977; Динамічна оптимізація підйомних машин: Навч. посіб. Х., 2002; Динамика и оптимизация динамических параметров упругих связей канатных подъем­ников // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. 2008. № 5/4; Уменьшение динамических нагрузок в канатах бара­банных подъемников // Там само. 2014. № 2/7; К вопросу о динамике и оптимизации шахтных подъемников // Машинобудування: Зб. наук. пр. Х., 2014. Вип. 13; Коэффициент диссипации резинометаллического демпфирующего устройства в канатах подъемников // Там само. Вип. 14 (усі – спів­авт.).

Літ.: Нестеров Артем Павлович – академик, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой ПТМ УЗПИ, ХИПИ, УИПА // Страницы истории горной механики. Д., 2009; Нестеров Артем Павлович: Біобібліогр. покажч. Х., 2013.

Т. М. Осипова


Покликання на статтю