Нестеров Павло Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеров Павло Петрович

НЕ́СТЕРОВ Павло Петрович (10(23). 02. 1903, м. Тула, Росія – 17. 10. 1978, Харків) – фахівець у галузі гірничої механіки. Батько А. Нестерова. Д-р тех. н. (1947), проф. (1948), чл.-кор. АН УРСР (1948). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. гірн. ін-т (1932). Працював викл. Київ. гірн.-геол. ін-ту (1933–35); ст. н. с. Ін-тів гірн. механіки АН УРСР (Київ, 1935–38) та гірн. справи АН СРСР (м. Люберці Моск. обл., 1938–48); зав. каф. гірн. механіки й устаткування гірн. підпр-в Харків. гірн. ін-ту (1948–66), одночасно – зав. відділу механіки підйому Ін-ту гірн. справи АН УРСР (від 1963 – відділ у складі Дніпроп. філії Ін-ту механіки АН УРСР); зав. однойм. відділу Ін-тів геотех. механіки (Дніпропетровськ, нині Дніпро, 1967–78) та проблем машинобудування (Харків, 1978) АН УРСР. Досліджував питання теорії й практики підйому руди, зокрема багатоканат. та ін. видів підйому з глибоких шахт. Зробив вагомий внесок у розроблення теорії рац. конструювання та технології вироб-ва сталевих канатів, засобів для зменшення технол. навантажень у процесі виготовлення канату та зниження його зношуваності. Був одним із провід. спеціалістів у цій галузі не лише в СРСР, а й за кордоном. Створив нову теорію конструювання шахт. канатів, де вперше канат розглядався як складний агрегат, а також науково пояснив явища, що відбуваються в канаті у процесі вироб-ва й експлуатації. Застосування цієї теорії дало можливість збільшити працездатність і довговічність роботи канатів. Н. – ініціатор створення навч. і наук. лабораторій гірн. механіки: підйому, вентиляції, насосів. Під його кер-вом розроблено і вперше в СРСР здійснено беззрівнял. багатоканат. підйом, що згодом набув популярності в усьому світі.

Пр.: Основы конструирования шахт­ных подъемных канатов. Москва; Ленинград, 1949; Проходческие канаты. Х.; Мос­ква, 1953 (спів­авт.); Безуравнительный многоканатный подъем. К., 1963 (спів­авт.); Некоторые пути повышения работоспособности стальных подъемных канатов // Стал. канаты: Сб. К., 1967. Вып. 4; Автоматическое регулирование и контроль натяжения элементов каната при свивке // Там само. 1969. Вып. 6 (спів­авт.); Результаты промышленных испытаний опытных канатов с укоро­чен­ным шагом свивки // Там само. 1970. Вып. 7 (спів­авт.); Результаты испыта­ний канатной проволоки высокого раз­рыв­ного сопротивления на симметричный изгиб // Вопр. подъема глубоких шахт: Сб. К., 1974 (спів­авт.).

Н. В. Осіння, В. Г. Шевченко


Покликання на статтю