Нестеровський Петро Артемович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеровський Петро Артемович

НЕСТЕРО́ВСЬКИЙ Петро Артемович (16(28). 06. 1870, с. Каплівка, нині Дністров. р-ну Чернів. обл. – 16. 03. 1932, Київ) – фольклорист, етнограф, педагог. Батько П. Нестеровського. Закін. Кишинів. духовну семінарію (1891), Варшав. ун-т (1897). Відтоді учителював, зокрема від 1918 – засн. і в. о. дир. укр. г-зії у м. Олександрівськ (нині Запоріжжя). У серпні того ж року Мін-вом нар. освіти Української Держави відряджений до Поділля та Бессарабії з метою відкриття там держ. укр. г-зій. Від 1919 – у Всенар. б-ці України (нині НБУВ, Київ): 1921–24 – пом. зав. відділу, зав. відділу періодики, 1926–29 – зав. відділу реєстратури, 1931 – пом. зав. підвідділу реєстратури секції комплектування. Розробив проект створення підвідділу бессарабіки у Всенар. б-ці України (1925). Під час літніх канікул їздив з етногр. розвідками по селах Чернівеччини, збирав пісні, казки, легенди, загадки, заговори, прислів'я, приказки, під назвою «Матеріалы по этнографіи бессарабскихъ русиновъ» публікував їх у часописі «Кіевская старина». У монографії «Бессарабскіе русины» (Варшава, 1905) подав увесь життєвий цикл бессараб. українців в окремих нарисах. Серед ін. праць – «По русской Буковине» (С.-Пе­тербургъ, 1908), «На сѣверѣ Бессарабіи» (Варшава, 1901).

Літ.: Яківчук А. Ф. Вірний син Наддністрянської Буковини: [До 130-річчя від дня народж. П. Нестеровського] // Зелена Буковина. 2000. № 1–2; Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.): Мат. до біобібліогр. слов. К., 2017.

ДА: ЦДАВО України. Ф. 166, оп. 12, спр. 5316, арк. 3; Арх. НБУВ. оп. 1, спр. 17, арк. 51; оп. 1л, спр. 2, арк. 4, 9; спр. 13, арк. 6 зв.; спр. 16, арк. 63–63 зв.

О. Д. Огуй


Покликання на статтю