Нестерчук Наталія Євгенівна — Енциклопедія Сучасної України

Нестерчук Наталія Євгенівна

НЕСТЕРЧУ́К Наталія Євгенівна (04. 12. 1972, Баку) – фахівець у галузі фізичної культури і спорту. Д-р н. з фіз. виховання і спорту (2016). Закін. Міжнар. ун-т «Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т» (2003). Від 1990 працювала ст. тренером-викл. з дзюдо та самбо в ДЮСШ м. Кузнецовськ (нині Вараш Рівнен. обл.); від 2000 – фіз. реабілітолог Рівнен. обл. центру «Інва­спорт»; від 2003 – у Міжнар. екон.-гуманітар. ун-ті: від 2012 – зав. каф. теорії та методики фіз. виховання та адаптив. фіз. культури; від 2013 – у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування (Рівне): 2014–18 – зав. каф. теорії та методики фіз. виховання, від 2018 – зав. каф. здоров'я людини і фіз. реабілітації. Наукові дослідження: здоров'я людини, фіз. реабілітація, фіз. терапія, ортопедія, педіатрія, фіз. виховання і спорт, адаптивна фіз. культура.

Пр.: Improving physical performance in children with congenital clubfoot // The j. of orthopaedics trauma surgery and rela­­ted research. 2013. Vol. 8, № 3 (спів­авт.); Enhancement of Functional State of Child­ren with Congenital Clubfoot via Physical Rehabilitation // Theory and Practice of Physical Culture. 2014. № 3 (спів­авт.); Теоретичне обґрунтування специфіки фізичної реабілітації при аутизмі // Молодіж. наук. вісн. Сх.-європ. ун-ту. Фіз. виховання і спорт. Лц., 2016. Вип. 23; Теоретико-методичне обґрунтування концепції фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю // Там само. Вип. 24; Методологічні аспекти фізичної реабілітації хворих на гіпотонічну хворобу // Вісн. Прикарп. ун-ту. Сер. Фіз. культура. 2017. Вип. 27–28; The technique of physical rehabilitation in clubfoot // Phy­siotherapy Quarterly. 2019. Vol. 27, № 1 (спів­авт.).

О. В. Мороз


Покликання на статтю