Нестеряк Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеряк Юрій Васильович

НЕСТЕРЯ́К Юрій Васильович (01. 08. 1968, м. Калуш Івано-Фр. обл.) – фахівець у галузі державного управління. Канд. філол. н. (2005), д-р н. з держ. упр. (2016). Закін. Київ. ун-т (1993). Від 1990 – на журналіст. роботі (кор. г. «Молодь України», спец. кор. г. «Голос України» та ін.); 2010–11 – нач. упр. комунікації, 2012–15 – доц. каф. інформ. політики та електрон. урядування Нац. академії держ. упр. при Президентові України (Київ); 2015–18 – зав. каф. журналістики та нових медіа Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка; 2018–20 – нач. Центру медіакомунікацій Нац. авіац. ун-ту; від 2021 – кер. Центру медіакомунікацій та зв'язків з громадськістю Ін-ту підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України (обидва – Київ). Наукові дослідження: держ. інформ. політика, публічна інформація, інформ. безпека, інформ. вій­ни.

Пр.: Державна інформаційна політика України: теоретико-методологічні засади. К., 2014; Інформаційна складова державної політики та управління. К., 2015 (спів­авт.); Analysis of the implemen­tation of the state information policy in the context of putting into effect the Doctrine of information security of Ukraine // The World of Politics, Society, Geography: Scien­tific j. 2016. № 2; Публічне управління та національна безпека. К., 2019 (спів­авт.); Prevention of human rights violations // The Asian International J. of Life Sciences. 2019. Supplement 21(2) (спів­авт.); Infor­mation policy and information security of the state as psychical and social phenome­non: problems and prospects // Public management: collection. Kyiv, 2020. № 2 (спів­авт.).

О. Є. Васьківська


Покликання на статтю