Несторович Володимир-Теофіл — Енциклопедія Сучасної України

Несторович Володимир-Теофіл

НЕСТОРО́ВИЧ Володимир-Теофіл (псевд. і крипт.: Север, В. Север, В. Н., в. н., В. Н-вич, Вол. Нест.; 23. 01. 1895, Львів – 05. 02. 1980, м. Детройт, шт. Мічиґан, США) – громадський діяч, економіст, педагог, журналіст, редактор. Чл. Об'єдн. укр. письменників «Слово». Закін. Академ. г-зію у Львові. 1914 мобілізов. до австро-угор. війська, у складі якого брав участь у 1-й світ. вій­ні, зокрема як учасник боїв на рос. фронті. Від кін. 1918 перебував у полоні в таборі в м. Нікольськ-Уссурійськ (нині Уссурійськ, РФ), долучився до діяльності низки укр. т-в; 1919–20 – секр. і писар Нікол.-Уссурій. укр. окруж. ради, учасник одного із Укр. Далекосхід. з'їздів, організатор табор. гуртків, зокрема редакційного, співзасн. та ред. г. «Наша доля», у якій уміщував статті політ. тематики («Чи провинився Петлюра?», «Невдача Польщi», «Кровавi роковини», «З польсько-большевицького фронту»). Водночас дописував до владивостоц. щоденника «Щире слово». 1920 Н., як колиш. австрій. військовика, переправлено через Японію до Відня. Навч. у Високій школі світ. торгівлі. У віден. часописі «Воля» (1921, т. 2, ч. 6–7) опублікував грамоту отамана Г. Семенова до укр. насел. Далекого Сходу та подав коментарі до неї. Учителював у Сілезії, зокрема в м. Катовіце (Польща); написав наук. розвідку про значення мор. торгівлі для Польщі, за яку отpимав диплом iнж. еко­номiки у Високiй торг. школi м. Льєж (Бельгiя). Згодом повернувся до Львова. Викладав на вищих курсах при торг. школі, писав статті на екон. теми для низки укр. часописів, очолював ред. двотижневика «Торгівля і промисел» (1934–39), редагував сторінку «Економiчний огляд» г. «Діло» (1932–39), надсилав матеріали до «Маньджурського вістника». Після 2-ї світ. вій­ни емігрував до США. Жив у Детройті, брав участь у діяльності місц. укр. т-в та орг-цій (Т-во укр. iнженерiв, Лiт.-мист. клуб), був спiвзасн. кредит. спiл­ки «Самопомiч», редагував детройт. часописи «Наш контакт» (1954–59), «Українська газета»; був співред. нью-йорк. ж. «Наш свiт» (1951–62). У детройт. тижневику «Український Прометей» надрукував спогади «Мої зустрічі і розмови з Ю. Мова-Глушко» (1952, 6 листоп.). Автор підручника «Упрощене книговодство і податки» (Л., 1935), роману «Серця i буревiї» (Дітройт; Чікаґо, 1965), істор. праць «Закарпатськi українцi в чехословацькому кор­пусi генерала Свободи» (Дітройт; Вінніпеґ, 1972) й «Українськi Купцi i Промисловцi в Захiднiй Украї­нi 1920–1945» (Торонто; Чікаґо, 1977) та ін.

Літ.: Дроздовська О. Українська преса на Зеленому Клині й у Маньчжурії 1917–1921 рр.: історія функціонування та особистості // Зб. пр. НДІ пресознавства. Л., 2017. Вип. 7.

О. Р. Дроздовська


Покликання на статтю