Нестуля Світлана Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Нестуля Світлана Іванівна

НЕСТУ́ЛЯ Світлана Іванівна (21. 06. 1962, с. Кротенки, нині Сем'янівка Полтав. р-ну Полтав. обл.) – педагог. Дружина О. Нестулі. Канд. істор. (1999), д-р пед. (2019) н. Закін. Полтав. пед. ін-т (1983), Полтав. ун-т спожив. кооперації України (2010). Учителювала; 1997–2000 – ст. н. с. наук.-ред. підрозділу Полтав. облдержадміністрації; 2000–03 – доц., зав. каф. філософії та сусп. наук Укр. мед. стоматол. академії (Полтава); від 2003 – у Полтав. ун-ті економіки і торгівлі: від 2020 – дир. Навч.-наук. ін-ту лідерства, доц. каф. упр. персоналом, економіки праці та екон. теорії. Наукові дослідження: дидакт. системи формування лідер. компетентності майбут. бакалаврів з менеджменту в освіт. середовищі ун-ту.

Пр.: Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: Навч. посіб. К., 2013 (спів­авт.); Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.): Навч. посіб. П., 2016 (спів­авт.); Організація й модерація зібрань у працях Бориса Мартоса. П., 2018 (спів­авт.); Концепція лідерства-служіння як дидактична основа формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів // Inter­national J. of innovative technologies in social science. 2018. № 6(10); Дидактичні засади формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту. П., 2019.

В. В. Сарапин


Покликання на статтю