Нямцу Анатолій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Нямцу Анатолій Євгенович

НЯ́МЦУ Анатолій Євгенович (29. 03. 1950, х. Дача, нині у складі с. Новопавлівка Синельників. р-ну Дніпроп. обл. – 03. 05. 2018, Чернівці) – літературознавець. Д-р філол. н. (1997), проф. (1999). Закін. Чернів. ун-т (1977), де відтоді й працював: від 2001 – зав. каф. сло­в'ян. філології та порівнял. літера­турознавства. Досліджував проб­леми методології сучас. порівнял. літературознавства, культурології, рос. і зарубіж. філології. У працях осмислював теор. та істор.-літ. аспекти проблеми рецепції традиц. структур у світ. літ-рі, аналізував закономірності міжліт. взаємозв'язків і взаємодій, розробляв теорію рецепції класич. зразків у літ-рі й культурі 20 ст., простежував закономірності їх впливу на морал.-психол. еволюцію цивілізації, вивчав аспекти функціонування традиц. сюжетів, образів і мотивів різних генет. груп, здебільшого легендарно-міфол. і легендарно-церковних. При цьому розглядав тенденції використання традиц. образів тією чи ін. епохою, літ. напрямом, ідейно-стильовим контекстом певного часу. Н. уклав навч. посібники «Основи перекладознавства», «Переклад як процес», «Типологія перекладу», «Художній переклад: статус, проблеми, жанрова своєрідність» (усі – Чернівці, 2008).

Пр.: Миф и легенда в мировой литературе. 1992; Новый Завет и мировая литература. 1993; Загальнокультурна традиція у світовій літературі. 1997; Фантастические парадоксы человеческого мира. 1998; Идеи и образы Нового Завета в мировой литературе. 1999; Поэти­ка традиционных сюжетов. 1999; Традиція у слов'янських та західноєвропейських літературах: проблеми теорії. 2001; Легендарные образы в литературе. 2002; Поэтика современной фантастики. 2002; Основы теории тра­диционных сюжетов. 2003; Миф. Легенда. Литература: теор. аспекты функцио­нирования. 2007; Русская фаустиана. 2009; Троянська міфологія у літературному контексті. 2012 (спів­авт.); Славянские литературы в общекультурном универсуме. 2012 (усі – Чернівці).

Літ.: Антофійчук В. Обшири наукових студій Анатолія Нямцу // Біб­лія і культура. 2010. Вип. 13.

В. І. Антофійчук


Покликання на статтю