Нью-Йоркська група — Енциклопедія Сучасної України

Нью-Йоркська група

НЬЮ-ЙО́РКСЬКА ГРУ́ПА – неформальне літературне об'єднання українських еміграційних поетів. Виникло в 1950-х рр. і було засн. 1959 у Нью-Йорку (США). До групи належали її дійсні чл.-засн. (т. зв. велика сімка) – Б. Бо­йчук, Б.-Т. Ру­бчак, Женя Васильківсь­ка, Ю. Тарнавський, Е. Андієвська, Віра Вовк, Патриція Килина (див. П.-Н. Воррен), а також номінальні її чл. – Р. Бабовал, Ю. Коломиєць, М. Царинник, О. Ко­верко. Від 1980-х рр. до складу Н.-Й. г. увійшла М. Ревакович. З об'єднанням співпрацював художник Ю. Соловій та керамістка Я. Ґеруляк. Група заснувала щорічник «Нові поезії» (1959–71; ред.: Б. Бойчук, Ю. Тарнавський) і власне вид-во, де публікували окремі автор. книги. З ініціати­ви Б. Бойчука і М. Ревакович у 1990-х рр. у Нью-Йорку і Києві видавали літ.-мист. квартальник «Світо-вид». Група не мала спільної літ. програми (маніфесту), бо її чл. були надто різними, проте їх поєднувала естет. платформа верлібру та неповтор. твор. стиль письма, наближений до модернізму та екзистенціалізму. Єднали членів Н.-Й. г. метаморфози форми, плинність мови, глибина змісту, свіжість і водночас архаїчна вкоріненість образу. Їхня творчість була набагато ширшою за один напрям і постійно розвивалася в різних річищах, поєднуючи мотиви магіч. реалізму, чи неоміфологізму, а головне – була позначена яскравою фантазією і чуттям нац. архетипів. Окрім влас. творчості, чл. групи перекладали з різних літ-р та популяризували найбільші досягнення світ. поезії 20 ст. (Е. Паунд, С. Беккет, Е.-Е. Каммінґс, Д. Томас, Ж. Превер, П. Неруда, Лотреамон, М. де Унамуно, С.-Ж. Перс, Г. Крейн, Ґ. Тракль, П. Елюар, П. Целан). Учасники Н.-Й. г. також перекладали та популяризували укр. фольклор та поезію материк. авторів: Патриція Килина – укр. думи, Б.-Т. Рубчак – поезії Б.-І. Антонича, Віра Вовк – твори Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, І. Калинця, М. Воробйова, В. Голобородька, Д. Павличка, І. Драча та ін.

Літ.: M. Pytlowany. Continuity and In­novation in the Poetry of the New York Group // J. of Ukrainian Graduate Studies. 1977. Vol. 2; L. Efimov-Schneider. Poetry of the New York Group: Ukrainian Poets in an American Setting // Canadian Slavonic Pa­pers. 1981. Vol. 23; Поети Нью-Йорк­ської групи: Антологія. Х., 2003; Півстоліття напівтиші: Антологія поезії Нью-Йорк. групи. К., 2005; Нью-Йоркська група: Антологія поезії, прози та есеїстики. Л., 2012; M. G. Rewakowicz. Literature, Exile, Alterity: The New York Group of Ukrainian Poets. Boston, 2014; Ка­рабович Т. Міфопоетика Нью-Йорк­ської групи. К., 2017.

Т. Б. Карабович


Покликання на статтю