Нью-Ейдж — Енциклопедія Сучасної України

Нью-Ейдж

НЬЮ-Е́ЙДЖ (від англ. new age – новий вік) – світоглядний, зокрема релігійний, рух, що виник у 1980-х роках. У його основі лежить ідея «нового віку» – якісно ін. періоду в розвит­ку людства на відміну від попереднього – невдалого, «пропащого» в багатьох відношеннях. Сама ідея Н.-е. – не нова. Вона вкорінена в давніх реліг. і філософ. вченнях Вед, Єгипту, гностиків, Каббали, Е. Сведенборґа, Г. Торо, теософ. руху тощо. Поєднуючи ідейні традиції Сходу і Заходу, Н.-е. пропонує людству цілісні перспективи його буття в єдності тілес., духов. і ментал. начал. Термін «Н.-е.» використовують для опису новіт. теорій сутності людського існування, яку вбачають в пробудженні в людині вищого «Я», нетрадиц. способів і методів трансформації її свідомості, покращенні фіз. і псих. стану здоров'я, освоєнні різних практик езотерич. або духов. традицій тощо.

Л. О. Филипович

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Л. О. Филипович . Нью-Ейдж // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73865 (дата звернення: 22.10.2021)