Нусінов Володимир Якович — Енциклопедія Сучасної України

Нусінов Володимир Якович

НУСІ́НОВ Володимир Якович (15. 01. 1953, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1999), проф. (2005). Закін. Криворіз. пед. ін-т (1974), Дніпроп. металург. ін-т (нині Дніпро, 1983). Від 1976 працював у ВНДПІ гірничоруд. машинобудування та ін-ті «Механобрчормет»; 1991–93 – зав. відділу планування та екон. дослідж. Академії гірн. наук України; 1993–99 – кер. фінанс.-інвестиц. компанії «Фінком» (усі – Кривий Ріг); 1999–2002 – зав. каф фінансів, бухгалтер. обліку та аудиту Міжнар. наук.-тех. ун-ту; 2002–03 – нач. гол. фінанс.-аналіт. упр. Дирекції з інформації та аналізу Нац. атом. енергогенеруючої компанії «Енергоатом» (обидва – Київ); від 2003 – зав. каф. обліку, оподаткування, публіч. упр. та адміністрування Криворіз. ун-ту; водночас від 2007 – ген. дир. ТОВ «Смарт Груп» і дир. з корпоратив. упр. ПрАТ «Смарт Холдинг» (Київ). Наукові дослідження: теор.-метод. підходи до діагностики кризового стану підпр-в, оцінювання екон. безпеки підпр-ва та рівня корпоратив. керування.

Пр.: Оценки кредитоспособности про­мышленных предприятий: Авторские методики. Кривой Рог, 2007 (спів­авт.); Методи економічної оцінки інвестиційних проектів. Кривий Ріг, 2008 (спів­авт.); Бухгалтерський облік (особливості ведення на гірничо-збагачувальних комбінатах України): Навч. посіб. Кривий Ріг, 2011; Фінансовий аналіз промислових підприємств: Навч. посіб. Кривий Ріг, 2016 (спів­авт.); Логіка формування національної моделі корпоративного управління // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во. 2018. Вип. 18 (спів­авт.).

В. В. Стецкевич


Покликання на статтю