Нурмаґамбетов Олексій Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Нурмаґамбетов Олексій Юрійович

НУРМАҐАМБЕ́ТОВ Олексій Юрійович (10. 05. 1969, Ленінград, нині С.-Петербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2013). Держ. премія України у галузі н. і т. (2009). Закін. Харків. ун-т (1994). Відтоді працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 2013 – пров. н. с. відділу теор.-груп. властивостей елементар. частинок, теорії ядра і неліній. механіки. Напрями наук. дослідж.: фізика елементар. частинок і квант. теорія поля, суперсиметр. квант. механіка, теорія супергравітації, прикладна теорія струн, сучасна астрофізика. Брав участь у розробленні дуально-симетр. моделей супергравітації, М-теорії і теорії струн, розвитку методів гравітац.-калібрувал. дуальності у фізиці квант. систем із сильної кон­стантної зв'язку, побудові квант. механізмів генерації потоків частинок надвисоких енергій з актив. галакт. ядер.

Пр.: Covariant action for the superfive-brane of M theory // Phys. Rev. Lett. 1997. Vol. 78 (співавт.); Duality symmetric three-brane and its coupling to type IIB super­gravity // Physics Letters. 1998. Vol. 436; ADM reduction of IIB on Hp,q to dS bra­neworld // J. of High Energy Physics. 2013. Vol. 4 (співавт.); Liouville mode in Gauge/Gravity Duality // The European Physical J. 2015. Vol. 75 (співавт.); Quantum-induced trans-Planckian energy near horizon // J. of High Energy Physics. 2018. Vol. 5 (співавт.).

Літ.: Ильич Л. «На большом коллайдере проверят открытие харьковских уче­ных» // Веч. Харьков. 2008, 12 нояб.

Д. О. Російчук


Покликання на статтю