Кривцун Ігор Віталійович — Енциклопедія Сучасної України

Кривцун Ігор Віталійович

КРИВЦУ́Н Ігор Віталійович (21. 10. 1954, м. Костянтинівка, нині Донец. обл.) – фахівець у галузі зварювання. Д-р тех. н. (2002), акад. НАНУ (2012). Держ. премія Укра­їни в галузі н. і т. (2012). Засл. діяч. н. і т. України (2018). Закін. Київ. ун-т (1976). Відтоді працює в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): від 2004 – зав. відділу фі­зики газового розряду та техніки плазми, водночас від 2008 – заст. дир. з науки. Наук. праці присвячені дослідж. і матем. мо­делюванню фіз. процесів, що протікають у плазмі газового роз­ряду при різних способах ду­гового (плазмового), а також ла­зер. зварювання та оброблення металів. Розвинув теорію взаємо­­дії сфокус. лазер. випроміню­вання та дугової плазми з конденс. середовищами; розробив теор. основи гібрид. процесів зварювання, наплавлення й напилювання покриттів, принципи побудови та методи розрахунку спеціаліз. пристроїв для практич. реалізації відповід. технол. процесів; лазерно-плазм. порошк. наплавлення та напилення керам., алмаз. і алмазоподіб. матеріалів; інтегр. лазерно-дугові плазмотрони.

Пр.: Компьютерное моделирование процесса плазменного напыления // АС. 2000. № 12 (спів­авт.); Особенности работы трубчатого термокатода, подо­греваемого лазерным излучением // Там само. 2001. № 10; Моделирование движения и нагрева частиц порошка при лазерном, плазменном и гибридном напылении // Доп. НАНУ. 2005. № 1 (спів­авт.); Термоструйная обработка ран кожи экспериментальных живот­ных // КХ. 2006. № 11/12 (спів­авт.); Mo­delling of motion and heating of powder particles in laser, plasma and hybrid spraying // J. Thermal Spray Technology. 2006. № 15 (спів­авт.); Математическая модель дуговой плазмы, генерируе­мой плазмотроном с проволокой-ано­дом // АС. 2007. № 12 (спів­авт.); Моделирование процессов испарения металла и газодинамики металлического пара в парогазовом канале при лазерной сварке // Там само. 2008. № 10 (спів­авт.).

О. М. Корнієнко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. М. Корнієнко . Кривцун Ігор Віталійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=739 (дата звернення: 14.06.2021)