Нудельман Яків Львович — Енциклопедія Сучасної України

Нудельман Яків Львович

НУДЕЛЬМА́Н Яків Львович (Хаїм Лейбович; 11. 11. 1907, Одеса – грудень, 1998, Ізраїль) – фахівець у галузі механіки та опору матеріалів. Д-р фіз.-мат. н. (1942), проф. (1943). Навч. на матем. відділ. Одес. ІНО (1923–25), закін. інж.-буд. ф-т Одес. індустр. ін-ту (1929). Працював зав. каф. теор. механіки цього ін-ту (1930–41), Одес. ін-ту інж. мор. флоту (1941–50, 1965–85) та Одес. електротех. ін-ту зв'язку (1958–60, 1962–65). За сумісн. від 1930 – в Одес. інж.-буд. ін-ті: 1944–47 – проф., 1951–54 – зав. каф. теор. механіки, 1957–60 – проф. каф. буд. механіки, 1960–62 – зав. каф. опору матеріалів. У роки 2-ї світ. вій­ни – на евакуації в м. Самарканд (Узбекистан). Від 1985 – на пенсії, емігрував до Ізраїлю. Вивчав питання динаміки і стійкості споруд, складання та розв'язання рівнянь частот і критич. сил для стрижн. систем різних типів.

Пр.: Устойчивость упругоопертых балок // Приклад. механика и математика. 1939. Т. 3, вып. 4; Интегральные уравнения устойчивости стержней, стерж­невых систем и пластин // Науч. тр. Одес. ин-та инж. мор. флота. 1948. Вып. 7; Методы определения собственных частот и критических сил для стержневых систем. Ленинград; Москва, 1949; Опре­деление критических сил методом последовательного снятия связей // Докл. АН УССР. 1950. № 3; Упругая устойчивость поверхности некоторых деталей машин // ВМаш. 1952. № 12; Устойчивость преднапряженных систем // Строит. механика и расчет сооружений. 1964. № 5; К вопросу об управлении соб­ствен­ными частотами упругих систем // Там само. 1975. № 1 (спів­авт.).

М. Д. Дольберг, В. В. Марков

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю