Нудель Михайло Абрамович — Енциклопедія Сучасної України

Нудель Михайло Абрамович

НУ́ДЕЛЬ Михайло Абрамович (20. 10. 1920, м. Бердичів, нині Житомир. обл. – 27. 07. 1979, Одеса) – правознавець. Д-р юрид. н. (1969), проф. (1970). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Київ. ун-т (1941). Працював у Казах. ун-ті (м. Алма-Ата, нині Алмати); від 1948 (з перервою) – в Одес. ун-ті: від 1969 – проф. каф. держ. й адм. права. Від 1955, після закриття юрид. ф-ту, працював адвокатом у м. Роздільна (Одес. обл.), із його відновленням 1966 повернувся до ун-ту. Досліджував питання теорії міжнар. права, міжнар. правосуб'єктності та міжнар. захисту прав людини; конституц. контролю, форм і видів судової охорони конституції, процедури конституц. провадження.

Пр.: Конституционный надзор в капиталистических государствах: Конспект лекций. О., 1964; Конституцион­ный контроль в капиталистических государствах. Москва, 1968; Критика бур­жуазных концепций о положении физического лица в международном пра­­ве // Основные тенденции развития междунар. правосубъектности. Казань, 1974; Основы государственного права бур­жуазных стран: Тексты лекций. О., 1974.

В. В. Левченко


Покликання на статтю