Нощенко Георгій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нощенко Георгій Васильович

НО́ЩЕНКО Георгій Васильович (17. 02. 1918, м. Самара, РФ – 30. 04. 1988, Івано-Франківськ) – лікар-психіатр. Д-р мед. н. (1968), проф. (1969). Закін. Дніпроп. ун-т (нині Дніпро, 1939), Дніпроп. мед. ін-т (1949). Учителював; 1944–46 – у Дніпроп. хім.-технол. ін-ті; 1949–52 – у Дніпроп. мед. ін-ті; від 1955 – в Івано-Фр. мед. ін-ті: 1957–85 – зав. каф. психіатрії. Вивчав кортико-вісцерал. взаємозв'язки при неврозах, а також взаємодію сигнал. систем вищої нерв. діяльності в умовах гіпнотич. стану, терапію і психотерапію неврозів.

Пр.: Опыт направленного воздейст­вия внушения в гипнозе на функциональ­ные взаимоотношения 1 и 2 сигнальных систем при истерии // Журн. высшей нерв. деятельности. 1956. № 5; Некото­рые вопросы теории психопатологии // ЖНП им. К. 1974. Т. 74, вып. 5; Шизо­френия. К., 1976 (спів­авт.); Изменение сенсорно-перцептивных функций мозга при различных формах течения шизофрении // 8-й Всесоюз. съезд невропатологов, психиатров и наркологов. Москва, 1988. Т. 2 (спів­авт.).

Літ.: Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945–1995). Ів.-Фр., 1995.

Н. В. Чернюк


Покликання на статтю