Носов Григорій Романович — Енциклопедія Сучасної України

Носов Григорій Романович

НО́СОВ Григорій Романович (12. 07. 1932, с. Селечня, нині Брян. обл., РФ – 13. 05. 1997, Кіровоград, нині Кропивницький) – фахівець у галузі електромеханіки, організатор вищої агротехнічної освіти України. Д-р тех. н. (1972), проф. (1973). Засл. діяч н. і т. України (1992). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (нині Дніпро, 1960), де відтоді й працював; 1969–79 – ректор, 1979–97 – зав. каф. автоматизації вироб. процесів Кіровогр. ін-ту с.-г. машинобудування (нині Центр.-укр. тех. ун-т). Засн. віт­чизн. наук. школи з автомат. кон­тролю технол. процесів с.-г. вироб-ва, наук. кер. проблем. н.-д. лаб. з автоматизації технол. процесів тваринництва. Зробив вагомий внесок у буд-во навч. корпусів, розвиток матер. бази та формування наук.-пед. колективу очолюваного ним ін-ту.

Пр.: Высокочастотный контроль в горном деле. Москва, 1978; Автоматика и автоматизация мобильных сельско­хозяйственных машин: Учеб. пособ. К., 1984 (спів­авт.); Автоматизация процессов доения на животноводческих комплексах. К., 1985 (спів­авт.); Релей­ные устройства автоматики: Учеб. пособ. К., 1992 (спів­авт.); Дискретні пристрої автоматики: Навч. посіб. К., 1994 (спів­авт.); Введение в микропроцессорную технику: Науч. пособ. К., 1995 (спів­авт.); Автоматизація ферм та спеціалізованих комплексів: Навч. посіб. К., 1995 (спів­авт.).

Літ.: Носов Григорій Романович: Біо­бібліогр. покажч. Кр., 2011.

В. М. Кропивний


Покликання на статтю