Носов Анатолій Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Носов Анатолій Тимофійович

НО́СОВ Анатолій Тимофійович (13. 10. 1935, Москва – 24. 11. 2010, Київ) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1986), проф. (1995). Закін. Київ. мед. ін-т (1964). У 1968–72 працював в Ін-ті геронтології АМН СРСР (Київ); 1972–74 – ст. н. с. Київ. НДІ гематології та переливання крові, 1974–90 – Київ. НДІ урології та нефрології; від 1990 – зав. лаб. електрон. мікроскопії Ін-ту нейрохірургії НАМНУ (Київ). Наукові дослідження: трансплантація нирки й ембріонал. нерв. тканини, патоморфологія та ультраструктурні зміни нерв. системи, ендокрин. залоз і статевих органів, патогенез черепно-мозк. травми, радіац. патоморфологія нерв. та ендокрин. систем.

Пр.: Роль морфологических исследований в оценке жизнеспособности транс­плантированных почек // Клин. морфология в урологии и нефрологии. К., 1990; Морфологічні зміни головного мозку // Післярадіац. енцефалопатія. К., 1993; Ультраструктурні та морфофункціональні зміни головного мозку при хронічному впливі малих доз радіації // Хроніч. вплив малих доз опромінення на нерв. систему. Експерим. дослідж. та клін. спостереження. К., 1998 (спів­авт.); Морфофунк­циональные изменения ткани головного мозга при повторной множественной легкой черепно-мозговой травме (экспе­риментальное исследование) // Укр. ней­рохірург. журн. 2006. № 2 (спів­авт.); Патогенетичні основи прогредієнтного перебігу повторної легкої черепно-мозкової травми // Інтегративна антропологія. 2010. № 1 (спів­авт.).

В. І. Цимбалюк


Покликання на статтю