Носков Валентин Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Носков Валентин Іванович

НОСКО́В Валентин Іванович (28. 03. 1942, м. Чимкент, Казахстан) – фахівець у галузі електротранспорту та автоматизації процесів керування. Д-р тех. н. (2010). Закін. Харків. авіац. ін-т (1965). Відтоді працював на вироб-ві, зокрема 1968–2007 – на з-ді «Електроважмаш» (Харків), де пройшов шлях від м. н. с. до гол. конструктора; 2007–10 – гол. конструктор НДІ «Перетворювач» (Запоріжжя); 2010–19 – доц., проф. каф. обчислюв. техніки та програмування Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Наукові дослідження: системи керування тяговим електроприводом рухомого складу на основі обчислюв. техніки та матем. моделювання процесів.

Пр.: Использование таксономического показателя для контроля мотор­вагонных поездов // Комунал. госп-во міст: Наук.-тех. зб. Х., 2011. № 99 (спів­авт.); Моделирование устройств сис­темы управления асинхронным тяго­вым электроприводом дизель-поезда // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2012. № 20; Анализ энергозатрат на охлаждение тяговых двигателей тепловоза с помощью тепловой модели // Там само. 2013. № 19 (спів­авт.); Метод определения гармонического состава фазного тока статора асин­хронного двигателя в системах регули­руемых приводов // Системи обробки інформації: Зб. наук. пр. Х., 2015. № 7 (спів­авт.); Анализ гармонического состава напряжения синхронных генераторов // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2017. № 21 (спів­авт.).

С. Ю. Леонов


Покликання на статтю