Носівська селекційно-дослідна станція — Енциклопедія Сучасної України

Носівська селекційно-дослідна станція

НО́СІВСЬКА СЕЛЕКЦІ́ЙНО- ДО́СЛІДНА СТА́НЦІЯ Миронівського інституту пшениці ім. В. Ремесла НААНУ Засн. 1911 побл. м-ка Носівка (нині місто Черніг. обл.) як с.-г. дослідна станція. Нині розташ. у с. Дослідне Ніжин. р-ну. Від 1931 – Укр. н.-д. станція овочівництва; від 1934 – Обл. станція буряк. полівництва; від 1937 – Носів. с.-г. дослідна станція; від 1956 – Носів. відділ. Черніг. с.-г. дослід. станції; від 1991 – Носів. селекц.-дослідна станція НААНУ (від 1993 – Ін-ту агроекології та біотехнології, від 1999 – Черніг. ін-ту агропром. вироб-ва, від 2011 – Ін-ту с.-г. мікробіології та агропром. вироб-ва); від 2014 – сучасна назва. У структурі – сектор селекції озимого жита, лаб. селекції зернофураж. культур, селекції овоч. культур і багаторіч. трав, первин. насінництва. Нині працюють 11 співроб., зокрема 5 канд. наук. Серед відомих учених – К. Ґедройц, А. Редькін, С. Лебедєв, В. Губернатор, О. Бржезицький, Г. Гордієнко, В. Лихацький. Наукові дослідження: створення нових сортів жита озимого, ячменю ярого, вівса, конюшини, люцерни, цибулі, огірків адаптов. до клімат. умов, здатних формувати високі врожаї за меншої кількості вологи в ґрунті, збільшенні суми температур, генетично захищених від ураження осн. хворобами, ресурсоекон. та екологічно безпечних; вироб-во добазового, базового та сертифіков. насіння районов. сортів жита, пшениці, тритикале, ячменю, вівса, конюшини, люцерни, цибулі, огірків; надання наук.-метод. допомоги госп-вам щодо питань насінництва та агротехніки вирощування зерн. та овоч. культур. Співроб. Станції виведено понад 80 сортів різних с.-г. культур. До Реєстру сортів рослин України 2019 занесено 51 сорт: пшениця озима (м'яка) Ювівата 60; пшениця озима (тверда) Дуняша; пшениця яра (м'яка) Краса Полісся, Провінціалка; жито озиме Дозор, Хлібне, Синтетик 38, Забава, Жатва, Кобза; овес ярий Чернігівський 27, Деснянський, Райдужний, Нептун, Зірковий, Закат, Парламентський, Світанок, Легінь Носівський, Зубр; овес голозерний Скарб України, Візит, Тембр; ячмінь ярий Носівсь­кий 21, Варіант, Гося, Імідж, Дар Носівщини; ячмінь голозерний Козацький, Новатор Носівський; люцерна Владислава, Алія, буряк столовий Носівський плоский, огірок Носівський, Етап; цибуля городня Буран, Господиня, Гармонія, Балада; фацелія Носівчанка та ін. Щороку установа бере участь у міжнар. агропром. виставках «Зернові технології», «АГРО». Перший дир. – С. Кулжинський, від 2006 – Н. Буняк.

О. Є. Сизенко


Покликання на статтю