Носирев Іполит Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Носирев Іполит Васильович

НО́СИРЕВ Іполит Васильович (26. 09. 1933, с. Тюковка Воронез. обл., РФ – 28. 06. 1999, Одеса) – геолог, мінералог. Д-р геол.-мінерал. н. (1989), проф. (1989). Закін. Одес. ун-т (1956), де 1968–99 й працював: 1989–99 – проф. каф. інж. геології і гідрогеології. 1956–60 – кер. загону, кер. пн. петрогр. партії Киргиз. геол. упр.; 1960–64 – в Ін-ті геології АН Киргиз. РСР (Фрунзе, нині Бішкек); 1965–68 – у Всесоюз. ін-ті синтезу мінерал. сировини (м. Александров Владимир. обл., РФ). Брав участь у геол.-розв. роботах у Пн. Тянь-Шані, Казахстані, Узбекистані, Пд. Уралі, Якутії та Україні. Наук. дослідж. у галузях заг., інж. і мед. геології, петрографії, генет. мінералогії, теор. та приклад. екології. Засн. укр. школи з вивчення акцесор. мінералів.

Пр.: Оценка геохимической и метал­логенической специализации извер­женных пород по их акцессорным минералам // Вест. Киев. ун-та. Приклад. геохимия и петрофизика. 1982. Вып. 9 (спів­авт.); К онтогении акцессорного циркона метаморфических пород // Циркон в породах докембрия и фанерозоя. Москва, 1985; Генерационный анализ акцессорного циркона. Москва, 1989 (спів­авт.); Кадастры и атлас медико-геологических аномалий на территории Одесской области. Сыктывкар, 1991 (спів­авт.); Здоровье и источники водоснабжения народонаселения Одесской области // Вода и здоровье – 98. О., 1998 (спів­авт.); Концептуальные ос­но­вы поисков коренных золоторудных объек­тов в пределах Украинского щита // Мат. міжнар. наук. конф. «Наук. основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота». Л., 1999 (спів­авт.).

Літ.: Ипполит Васильевич Носырев // МЖ. 2000. Т. 22, № 4; Кадурін В., Чепіжко О. До 80-річчя Іполита Васильовича Носирєва (згадка про вчителя і друга) // Мінералог. зб. 2013. № 63, вип. 2.

І. П. Зелінський, Є. А. Черкез


Покликання на статтю