Носенко Віктор Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Носенко Віктор Костянтинович

НОСЕ́НКО Віктор Костянтинович (23. 09. 1958, с. Миропілля, нині Сум. р-ну Сум. обл.) – металофізик. Д-р фіз.-мат. н. (2005). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Закін. Київ. ун-т (1981). Відтоді працює в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): від 2011 – зав. відділу кри­сталізації. Наук. інтереси пов'язані з одержанням і вивченням вза­ємозв'язку між особливостями структур. стану, магніт. та мех. властивостями аморф. і нанокри­сталіч. стопів на основі алюмінію, заліза та кобальту як наук. бази для створення нових магніт­но­м'яких і високоміц. економнолегов. композицій.

Пр.: On determination of volume fraction of crystalline phase in partially crystallized amorphous and nanocrystalline mate­rials // J. Materials Science. 2000. Vol. 35(18), № 9; Влияние g-облучения на магнит­ные свойства Fe–Si–В-аморфных спла­вов // МНТ. 2002. Т. 24, № 6; Ресурсо­зберігаючі технології виробництва нанокристалічних прецизійних магнітних матеріалів як складова інноваційного розвитку енергетичної та електротехнічної галузей промисловості України // Наука та інновації. 2005. Т. 1, № 3; Influ­ence of Structurization of Amorphous Me­tallic Alloys Al87Y5–xGdxNi8–y (x = 0, 1, 5; y = 0, 4) on Their Mechanical Properties // Physics of the Solid State. 2013. Vol. 55, № 2; Soft magnetic properties of nano­crystalline Fe73B7Si16Nb3Cu1 alloy after rapid heating under tensile stress // Nano­scale Research Letters. 2015. Vol. 10 (усі – спів­авт.).

Є. В. Кочелаб

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Є. В. Кочелаб . Носенко Віктор Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73991 (дата звернення: 23.10.2021)