Носач Вільям Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Носач Вільям Григорович

НО́САЧ Вільям Григорович (23. 08. 1930, Одеса – 09. 09. 2012, Київ) – фахівець у галузі теплоенергетики. Д-р тех. н. (1985). Закін. Київ. політех. ін-т (1953). Працював на вироб-ві; від 1956 – в Ін-ті тех. теплофізики НАНУ (Київ): 1974–79 – заст. дир. з наук. роботи, 1980–95 – зав. відділу термохім. процесів, 1996–2012 – пров. н. с. Наукові дослідження: підвищення ефективності використання палива шляхом удосконалення перетворення енергії палива в теплоту.

Пр.: Методы повышения эффектив­ности использования топлива в технологических процессах // Теплофизика и теплотехника. 1979. Вып. 37; Термохимическая изоляция // Докл. АН УССР. 1979. № 11; О совместном использовании ядерного и органического топлива в парогазовых установках // АЭ. 1979. Т. 46, вып. 4 (спів­авт.); Термохимическая регенерация теплоты // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1987. № 5; Энергия топлива. К., 1989; Качество энергии топлива // Изв. АН СССР. Энер­гетика и транспорт. 1990. № 2; Модернизация паротурбинных энерго­бло­ков. К., 1994.

Ю. П. Золотаренко


Покликання на статтю