Носалевич Ольга Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Носалевич Ольга Михайлівна

НОСАЛЕВИЧ Ольга Михайлівна (20. 12. 1901, м. Катеринослав, нині Дніпро – 22. 11. 1968, Харків) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1955), проф. (1961). Закін. Харків. мед. ін-т (1924). У 1926–31 працювала в Ін-ті лаборатор. діагностики (Харків); від 1931 – у Харків. НДІ мед. радіології: 1949–63 – зав. патол.-анатом. лаб., 1964–68 – ст. н. с. Наук. дослідж. присвяч. питанням морфол. діагностики злоякіс. новоутворень. Розробила метод визначення гістол. ступеня злоякісності раку тіла матки та раку молоч. залози.

Пр.: К патологической анатомии лим­фоэпителиальных опухолей глотки (так называемых опухолей Шминке) // Acta Medica. 1945. № 5; Диагностика рака при микроскопическом исследовании отделяемого из шейки матки // АГ. 1947. № 3; Морфологические изменения рака молочной железы при предоперационной рентгенотерапии // ВХ им. Г. 1952. № 5; Плоскоклеточная метаплазия эпи­телия молочной железы при лучевом воздействии Au198 // Вопр. онкологии. 1962. № 10; Морфологические изменения лимфоузлов таза в результате применения радиоактивного золота у больных раком шейки матки // Лечеб. и диагностическое применения радио­актив. изотопов. К., 1963.

О. В. Масіч


Покликання на статтю