Норкін Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Норкін Володимир Іванович

НО́РКІН Володимир Іванович (04. 01. 1951, м. Омськ, РФ) – математик. Батько Б. Норкіна. Д-р фіз.-мат. н. (1998). Премія ім. В. Глушкова НАНУ (2007). Закін. Моск. фіз.-тех. ін-т (1974). Відтоді працює у Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1999 – пров. н. с. відділу матем. методів дослідж. операцій; за сумісн. 1994–2002 – у Міжнар. ін-ті приклад. систем. аналізу (м. Лаксенбурґ, Австрія). Наукові дослідження: теорії стохаст. субградієнт. методу для задач неопуклого стохаст. програмування та узагальнено дифереційов. функцій; стохаст. метод гілок та границь; теорія нормалізов. збіжності випадк. величин; метод послідов. наближень для розв'язання рівняння Вінера-хопфа; обґрунтування сильної консистентності ядер. методу опор. векторів у задачах регресії та розпізнавання.

Пр.: Методы невыпуклой оптимизации. Москва, 1987 (спів­авт.); Normalized convergence in stochastic optimization // Annals of Operations Research. 1991. № 1 (спів­авт.); On optimal allocation of indi­visibles under uncertainty // Operations Research. 1998. Vol. 46; Методы решения невыпуклых негладких задач стохастической оптимизации // КСА. 2003. № 5 (спів­авт.); Sample average approxima­tion method for compound stochastic op­timization problems // SIAM J. on Optimi­zation. 2013. Vol. 23, № 4 (спів­авт.); B&B method for discrete partial order optimi­za­tion // Computational Management Scien­ce. 2019. Vol. 16.

Ю. М. Єрмольєв


Покликання на статтю