Ничай Аполлон Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Ничай Аполлон Антонович

НИЧА́́Й Аполлон Антонович (01. 12. 1846, с. Голешів, нині Стрий. р-ну Львів. обл. – 19. 06. 1918, Львів) – коо­перативний діяч, педагог. Народився у сім'ї священика. Закін. Дрогоб. вищу г-зію (нині Львів. обл., 1866), керував у ній хором. 1866–71 – слухач відділ. класич. філології філос. ф-ту Львів. ун-ту. Був долучений до громад. роботи: співав, диригував студент. хором, гастролював галиц. містами з концертами. 1871–78 вчителював у Станіслав. г-зії (нині Івано-Франківськ), викладав класичні мови (старогрец. і лат.), а також каліграфію, укр. мову й співи. Став одним із чл.-засн. та секр. відділення Т-ва ім. М. Качковського у Станіславі, розповсюджував літ-ру, організовував концерти та вечорниці, вів екон. просвіту. З його ініціативи та за підтримки т-ва 1877 відкрито бурсу (інтернат) св. Миколая, в будинку якої того ж року почала працювати «Руська крамниця» (він сам торгував за прилавком виробами укр. хліборобства та промислів). Під час заг. зборів т-ва 1879 у Станіславі Н. – організатор першої в краї с.-г.-пром. виставки-ярмарку, що, за твердженням фольклориста й етнографа О. Бариляка, вперше привернула увагу укр. громади до нар. промислу як до мист-ва. Наступ. року брав участь в орг-ції пром. виставки в Коломиї (нині Івано-Фр. обл.), про яку видав брошуру «Виставка господарско-­промислова в Коломыї» (Ста­ниславов, 1881). Остан. починан­ням Н. у Станіславі було заснування Госп.-пром. т-ва (1882), був, очевидно, й автором його статуту, зумів залучити до членства багатьох відомих громад.-політ. діячів (як русофілів, так і народовців), відкрити впродовж першого року діяльності 55 агентур і «Руську торговлю» – громад. крамницю, що торгувала насінням та с.-г. інвентарем. 1883 разом із В. Нагірним організував у Львові перший кооператив – «Народна торгівля» (35 р. був дир.), згодом виникло чимало його філій, а через 15 р. – кооп. спілки. Н. працював продавцем у крамниці «Народної торгівлі», що була відкрита в будинку на вул. Вірменська, № 2. Багато уваги приділяв діяльності жін. спілки «Труд». 1882 заарешт. у т. зв. справі О. Грабар (обвинувач. у зраді держ. інтересів Австро-Угорщини, після 6-місяч. перебування у в'язниці його виправдали). Попри тверде русофільство, Н. толерантно ставився до людей з ін. переконаннями. Він звик писати «язичієм», але з розумінням поставився до впровадження у документообіг «Народної торгівлі» фонет. правопису. Автор числен. статей і заміток у часописі «Господар і промишленник», а також праць «Бараболя, бульба, картопля, мандибурка» (1879), «Наука о това­рахъ колониальныхъ» (1889), «За­кладайте крамници! Хоть по одной въ кождомъ селе!» (1891), «Практичное, фаховое знанье для нашей молодежи» (1892) та ін. Н. був одним із перших, хто влас. прикладом обґрунтовував помилковість загальноприйнятого ще наприкінці 19 ст. судження про аморальність, «гріховність» підприємниц. діяльності та торг. справи. У кн. «Наука о товарах колоніальних й других, входящих в состав гендлю корінного» (1889; усі – Львів) зібрав інформацію про всі продукт. товари – від кавових зерен до картоплі, що в різні часи були завезені в Галичину.

Літ.: Павликовський Ю. Слідами розвою ідеї кооперації і союзного устрою в «Народній Торгівлі». З нагоди 40-ліття її праці. 8.ХІІ.1889 – 8.ХІІ.1923. Л., 1923; Нагірний В. З моїх споминів // Б-ка Ревізій. союзу укр. кооператив. Л., 1935. Ч. 45; Бариляк О. Ничай і Нагірний – громадяни-кооператори // Госп.-кооп. часопис. Л., 1943. Ч. 15, 18–24; Боднарук І. Піонери нашої кооперації // Свобода. 1984, 13 черв.; Пастушенко Р., Вусик Г. Аполлон Ничай // Укр. кооператори: (Істор. нариси): У 3 кн. Кн. 2. Л., 2001.

ДА: ЛННБУ НАНУ. Відділ рукописів. Ф. 167 (І. Левицький), оп. 2, од. зб. 2326, спр. 70, арк. 6, 8.

С. Д. Гелей

́

Покликання на статтю