Ничитайло Михайло Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Ничитайло Михайло Юхимович

НИЧИТА́́ЙЛО Михайло Юхимович (06. 02. 1948, с. Капустин, нині Хмельн. р-ну Хмельн. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1996), проф. (2001), чл.-кор. НАМНУ (2017). Держ. премія України в галузі н. і т. (2004). Закін. Київ. мед. ін-т (1972). Працював лікарем. Від 1976 працює в Нац. ін-ті хірургії та трансплантології НАМНУ (з перервою): від 1999 – зав. відділу лапароскопіч. хірургії та холелітіазу, від 2018 – гол. н. с., водночас 2003–18 – заст. дир. з наук. роботи; за сумісн. 1986–2018 – проф. каф. торакоабдомінал. та судин. хірургії Нац. мед. академії післядиплом. освіти (обидва – Київ). Наук. дослідж. з проблем хірургії печінки, жовч. шляхів, підшлунк. залози, лапароскопіч. хірургії, хірургії невідклад. станів, електрозварювання живих м'яких тканин в ургент. та плановій хірургії, хірург. інфекції, гастроінтестинал. оператив. втру­чань з ендоскоп. та транспапіляр. доступів.

Пр.: Hospital surgery. Ternopil, 2004; Повреждения желчных протоков и их последствия. К., 2006; Лекції з хірургічних хвороб та атлас операцій. К., 2008; Тканесо­храняющая высокочастотная электро­сварочная хирургия: Атлас. К., 2009; Динамічна лімфаденектомія як складова мультидисциплінарного підходу під час оперативних втручань з приводу раку підшлункової залози // КХ. 2010. № 7; Кисты и кистозные опухоли поджелудочной же­лезы. К., 2012; Спаечная болезнь: патогенетические аспекты развития, профилактика и лечение. О., 2014; Формування біліодигестивних та міжкишкових анастомозів методом високочастотного електрозварювання тканин в експерименті // КХ. 2019. № 2; Ендоскопічна хірургія. К., 2019 (усі – спів­авт.).

І. В. Іоффе


Покликання на статтю