Нідергаузер Еміль — Енциклопедія Сучасної України

Нідергаузер Еміль

НІДЕРГА́УЗЕР Еміль (Niederhauser Emil; 16. 11. 1923, Братислава – 26. 03. 2010, Будапешт) – угорський історик, культуролог. Д-р істор. н. (1973), акад. Угор. АН (1993). Академ. премія (1963, 1978), премія ім. Сечені (2003). Закін. Будапешт. ун-т (1948). Від 1949 – н. с., заст. дир. Ін-ту історії Угор. АН; 1951–84 викладав у Дебрецен. ун-ті (від 1973 – проф.); від 1984 – у Будапешт. ун-ті (від 1997 – проф.-емерит). Досліджував історію Сх. Європи 18–19 ст., зокрема нац. рухи. 1965 виступив із доповіддю «Sevcsenko és a forradalmi-felszabadító mozgalom» («Шевченко і революційно-визвольний рух») на міжнар. конф. у Дебрецен. ун-ті, присвяч. 150-річчю від дня народж. укр. поета та М. Лермонтова, в часописі «Slavica» (1965, т. 5) опублікував ст. «Sev­csenko és az ukrán nemzeti megú­julási mozgalom» («Шевченко і український рух за національне відродження»), що вміщена також у кн. Н. «Nemzet és kisebbség» («Нація та нацменшина», Будапешт, 2001).

Пр.: A jobbágyfelszabadítás Kelet-Euró­pában. 1962; Nemzetek születése Kelet-Európában. 1976; A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. 1977; A tör­ténetírás története Kelet-Európában. 1995; Kelet-Európa története. 2000; Magyaror­szág és Európa (válogatott tanulmá­nyok). 2003 (усі – Будапешт).

Л. Г. Мушкетик


Покликання на статтю