Ніжинська депресія — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинська депресія

НІ́ЖИНСЬКА ДЕПРЕ́СІЯ – геологічна структура на території Чернігівської області, у південно-західній частині Дніпровсько-Донецької западини. На Зх. межує з Брагин.-Лоєв., на Сх. – з Удай. сідловинами. Має розміри 160 × 65 км. Простежуються глибинні розломи, з якими по­в'язані мульди кристаліч. фундаментом западини, виповнені вулканогенно-осад. відкладами верх. девону з 2-ма товщами солі, що спричинили утворення соляних куполів. Це обумовило формування у товщі девону 3-х різних за будовою структур. поверхів (підсольового, міжсольового і надсольового). У структур. плані підсольові відклади залягають на глиб. до 5–6 км і, в заг. рисах, співпадають із кристаліч. фундаментом. Структурні плани міжсольових і надсольових відкладів мають відмінності за структур. формами залежно від зон їх поширення. Для осьової зони депресії, в якій відсутні потужні соленосні товщі, розвинені малі за площею і амплітудою підняття, переважно терасовид. форми. Вони розбиті малоамплітуд. розривами на численні блоки. У пн. і пд. приборт. зонах депресії, де розвинені соленосні утворення (Видельцівська, Івашківська, Седнівська, Холмська, Ічнянська, Лосинівська структури), поширені солянокупол. гряди, що складені криптодіапір. і прорваними соляними штоками високоамплітуд. антиклінал. підняттями. Відмінності структур. поверхів девону пов'язані з автоном. геодинаміч. режимом у зонах крайових глибин. розломів Дніпров.-Донец. западини. Породи осьової зони та борти депресії перекриті ка­м'яновугіл. (аргіліти, пісковики), перм. (піски, кам'яна сіль), юрськими (піски, глини, вапняки), крейд. (піски, крейда, мергелі), палеоген. (піски, мергелі), неоген. (піски, суглинки) відкладами. З териген. товщами карбону в край. пд.-сх. частині депресії по­в'язані Гнідинцівське нафтогазове родовище, Леляківське нафтове родовище та ін.

Літ.: Гавриш В. К., Забелло Г. Д., Рябчун Л. И. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Глубинное строение и геотектоническое развитие. К., 1989; Гавриш В. К. Влияние глубинных разломов и тектонических зон на распространение девонских солей в Днепровско-Донецком рифтогене // ГЖ. 2001. № 4; Сюмар Н. П. Геолого-літологічні особливості верхньо­франсь­кої соленосної формації девону Дніпровсько-Донецької западини // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАНУ. К., 2012. Вип. 5.

С. О. Мачуліна


Покликання на статтю