Ніжинський камерний квартет — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинський камерний квартет

НІ́ЖИНСЬКИЙ КА́МЕРНИЙ КВАРТЕ́Т Уперше камер. квартет у Ніжині створ. 1887 з ініціативи скрипаля В. Вільконського, який очолював муз. секцію місц. Муз.-драм. т-ва. 1905 камер. квартет організував Ф. Проценко. Згодом його очолив чес. музикант В. Видрович. До складу Н. к. к. під кер-вом В. Вільконського (1-а скрипка) входили також В. Савенко (2-а скрипка), З. Кириленко (віолончель), Ф. Рикановський (альт). У репертуарі квартету – твори В.-А. Моцарта, Л. ван Бетговена, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Й. Гайдна, П. Чайковського, М. Глін­ки, О. Глазунова. Колектив квартету постійно змінювався. 1913 його очолив віолончеліст С. Вільконський, який приїздив до родичів у Ніжин і організовував виступи цього колективу. У різний час у діяльності квартету брали участь Ковинський, І. Княгинін, П. Петров, Чистилін (усі – 1-а скрипка); А. Проценко, І. Способин, Ф. Чеусов, Крачківський (усі – 2-а скрипка); Ф. Проценко, Лак (обидва – альт); С. Вільконський, П. Хакало, Б. Левінсон, А. Соколов, В. Кухаркін (усі – віолончель); Луцану (фісгармонія). Квартет виступав під супровід фортепіано (К. Чеклевська, Супру­ненко, О. Михайловська, М. Безсмертна). Ансамбль зі змінним складом проіснував до 1918. У 1920-х рр. діяв періодично; у скла­ді – В. Кукаркін (віолончель), Г. Чер­нявський (1-а скрипка), М. Про­ценко (2-а скрипка), Ф. Проценко (альт).

Літ.: Самойленко Г. В. Театральне та музичне життя в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст.: Нариси культури. Ч. 2. Ніжин, 1995.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю