Ніжинський краєзнавчий музей ім. І. Спаського — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинський краєзнавчий музей ім. І. Спаського

КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й ім. І. Спаського

Музейна справа у м. Ніжин Черніг. обл. має тривалу історію й спочатку була пов'язана з існуванням Г-зії вищих наук князя Безбородька, потім – Ніжин. істор.-філол. ін-ту князя Безбородька та Ніжин. ІНО. Першим музей. закладом міста стала Гоголів. кімната, оформлена на поч. 20 ст. 1920–21 в будинку на вул. Київська з ініціативи мистецтвознавця, етнографа В. Лесючевського функціонував перший міський публіч. Музей історії мист-в та етнографії. 1927–34 діяв Ніжин. окруж. музей ім. М. Гоголя, який очолював вчений-нумізмат, мистецтвознавець І. Спаський. Відродження краєзн. руху в місті наук. інтелігенцією розпочалося у 1950-х рр. 1961–67 ініціативна група – Г. Неділько (кер.), Г. Васильківський, І. Костенко, В. Шевченко (усі – викл. Ніжин. пед. ін-ту), В. Шоходько (лектор міськкому КПУ), В. Оліфіренко (художник) та ін. – збирала експонати та складала експозиц. плани для Н. к. м. 1967 його відкрито для відвідувачів на громад. засадах у колиш. будинку купец. родини Дяченків на вул. Я. Батюка, № 14. Першим дир. протягом 20-ти р. був В. Шоходько. Від 1968 – філія Черніг. обл. істор. музею. 1976 створ. природн., 1991 – худож. (в будівлі на вул. Я. Батюка, № 6) відділи, 1993 – відділ «Ніжинська поштова станція 18–19 ст.» Музей (в одному з флігелів істор. комплексу будівель пошт. станції кін. 18 ст.), 2018 – відділ археології та історії підзем. Ніжина. Від 2009 – ім. І. Спаського. Нині музеєм, що підпорядк. Ніжин. міськраді, керує Г. Дудченко. Є знач. культ.-осв. і наук. комплексом Чернігівщини. Осн. напрями діяльності: н.-д., наук.-експозиц., фонд., екскурсійна, лекційна, проведення музей. свят. Зберігається понад 30 тис. експонатів. Серед унікал. колекцій: пам'ятки дописем. стародав. історії від палеоліту до часів Київ. Русі – наконечники стріл і побут. речі скіф. періоду, жін. прикраси, перші християн. культ. речі; предмети озброєння та побуту ніжин. козаків, порохівниця 16 ст.; гетьман. універсали, культ. та побут. (напр., мідні кофейники) речі, пов'язані з історією грец. братства; мемор. речі мореплавця кін. 18 – серед. 19 ст. Ю. Лисянського, історика, акад. АН СРСР М. Нечкіної, патофізіолога, президента АН УРСР О. Богомольця, трубача Т. Докшицера; таксидермічні скульптури денних і нічних хижих птахів, птахів водойм і луків, бобра, козулі, лисиці, зайця та ін. У відділі «Ніжин. пошт. станція 18–19 ст.» представлено письмові приладдя, речі дорож. побуту, пошт. марки та листівки; відтворено інтер'єр кімнати станц. доглядача та куточка для подорожніх. Окремий мемор. розділ експозиції присвячений життю та творчості художника-баталіста, акад. С.-Пе­тербур. АМ М. Самокиша. У худож. відділі виставлено твори М. Ге (19 ст.), О. Якимченка, С. Шишка, В. Доброліжа, П. Орла, М. Стратілата, сценіч. костюм, особисті речі актриси М. Заньковецької, оригінали театр. афіш. Співроб. відділу археології та історії підзем. Ніжина влітку проводять розкопки істор. частини міста. 2010 музеєм започатковано Міжнар. наук. Спас. читання (один раз на 2 р.). Видають наук. альманах «Ніжинська старовина» (співзасн. – Центр пам'яткознавства НАНУ, Ніжин. ун-т, Укр. т-во охорони пам'я­ток історії та культури). При музеї створ. Клуб істор. реконструкції, організовують майстер-класи з гончарства та стрільби з луку, виготовленого за зразком 11 ст.

Літ.: Дмитренко Н. Доля музейної справи в Ніжині // ПУ. 2013. № 7; Пономар О. Ніжинська поштова станція // Там само; Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського: Путівник. Ніжин, 2017; Дмитренко Н. Історія формування археологічної збірки Ніжинського крає­знавчого музею імені Івана Спаського // 1-й Всеукр. археол. з'їзд. Ніжин, 2018.

Н. М. Дмитренко


Покликання на статтю