Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв ім. М. Заньковецької — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв ім. М. Заньковецької

НІ́ЖИНСЬКИЙ ФА́ХОВИЙ КО́ЛЕДЖ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ ім. М. Заньковецької

Засн. 1908 у Ніжині (нині Черніг. обл.) як комерц. школа. 1920–21 – соц.-екон. школа, 1921–22 – соц.-екон. технікум, 1922–23 – транс­порт. технікум, 1923–24 – торг.-пром. школа, 1924–30 – кооп.-профес. школа ім. Г. Петровського, 1931–33 – технікум рад. буд-ва, 1933 – технікум комуніст. освіти, 1934–41 – бібліотеч. технікум, 1943–61 – культ.-осв. технікум, 1961–90 – культ.-осв. уч-ще, 1990–99 – уч-ще культури. Від 1999 – уч-ще культури і мист-в, від 2000 – ім. М. Заньковецької, від 2017 – коледж, від 2020 – фаховий. Підготовку фахівців здійс­нюють за спеціальностями: «інформ., бібліотечна та архівна справа», «хореографія», «образо­творче мист-во, декор. мист-во, реставрація», «менеджмент соціокультур. діяльності» (спеціалізації: «нар. інструм. мист-во» (нар., духові та ударні інструменти), «нар. пісенне мист-во» (нар. спів, академ. спів, естрад. спів), «видовищно-театраліз. заходи». Осн. структурні підрозділи – відділ. денної та заоч. форми навч.; цикл. комісії (14), навч.-метод. підрозділ, б-ка, мист. школа. Навч.-ви­хов. процес здійснюють 99 викл., зокрема 3 канд. наук, 2 засл. працівники культури України, 1 засл. арт. України. Кількість студентів – 285 осіб. Має 4 навч. корпуси, гуртожиток, 2 актові, 3 танц. та 2 оркестр. зали, студію естрад. вокалу, дискозал, 5 лаб., 3 майстерні, б-ку і читал. зал. Серед відомих випускників – голова Верхов. Суду України В. Бойко, д-р мистецтвознавства, нар. арт. України В. Рожок, засл. арт. України Ю. Авдієвський, В. Богомаз, В. Свирид, О. Кобзар, О. Нестеренко, засл. працівники культури України І. Буренко, С. Голуб, І. Павленко, А. Стратілат. Студенти й творчі колективи беруть участь у концертах, конкурсах та фестивалях в Україні, Білорусі, Казахстані, країнах Балтії, Німеччині, Польщі, Туреччині, Угорщині, Чорногорії, Чехії, Австрії, Словаччині, Болгарії. Діють творчі колективи: ансамбль барабанщиць (кер. – М. Марченко), нар. ансамбль танцю «Ніжин» (кер. – М. Ляпіна), фольклорно-сценіч. ансамбль «Народна криниця» (кер. – Н. Кирилюк), ансамбль троїстих музик «Дармограй» (кер. – М. Базар), ансамбль гітаристів (кер. – С. Павленко), інструм. ансамбль «Ліра» (кер. – О. Марченко); студент. театр (кер. – О. Кобзар); академ. хор (кер. – Л. Дорохіна), нар. хор (кер. – Н. Кирилюк); оркестр нар. інструментів (кер. – М. Шумський), оркестр духових інструментів (кер. – Є. Гузь); клуби – «Акорд», «Берегиня», «Ділові зустрічі», «Планета-інфо», «Театральна вітальня». Від 1991 при Коледжі діє мист. школа з відділами: вокал.-хор., нар., фортепіан., хореогр., театр., худож.; серед колективів школи – хори: «Соняшник» (кер. – М. Батрак), «Лілея» (кер. – Л. Піонтковська); ансамблі: вокал. «Джерельце» (кер. – М. Батрак), хореогр. «De­vant» (кер. – О. Березинець), гітаристів (кер. – Д. Хижняк), бандуристів (кер. – Н. Ющенко). Дир. – В. Дорохін (від 2017).

М. В. Сукретний


Покликання на статтю