Нікитенко Дмитро Валерійович — Енциклопедія Сучасної України

Нікитенко Дмитро Валерійович

НІКИТЕ́НКО Дмитро Валерійович (06. 10. 1978, Рівне) – економіст. Д-р екон. н. (2019). Закін. Рівнен. тех. ун-т (2000), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування): від 2019 – проф. каф. екон. теорії. Наукові дослідження: проблеми інвестиц. безпеки та екон. зростання в умовах глобалізації та міжнар. інтеграції, розвиток підприємниц­тва як осн. фактора формування та розвитку середнього класу, соц.-екон. та інституц. чинники розвитку нац. економіки, екон. і фінанс. грамотність, інновац. діяльність в умовах діджиталізації.

Пр.: Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи. К., 2008 (спів­авт.); Competition in the system of ensuring investment security // Intern. j. of new eco­nomics and social sciences. 2017. Vol. 2; Зростання рівня інвестиційної безпеки України як чинник реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики // Екон. стратегія та політика реалізації європ. вектору розвитку України: концептуал. засади, виклики та протиріччя. К., 2018 (спів­авт.); Інвестиційна безпека України: сутність та інституціональне забезпечення. Р., 2018.

А. В. Оленицький


Покликання на статтю