Нікіпелова Олена Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Нікіпелова Олена Михайлівна

НІКІПЕ́ЛОВА Олена Михайлівна (24. 06. 1948, с. Калантаївка Роздільнян. р-ну Одес. обл.) – фахівець у галузі вивчення, стандартизації та кон­тролю якості природних лікувальних ресурсів. Д-р хім. н. (2012), проф. (2016). Закін. Одес. політех. ін-т (1971). Відтоді працювала інж.-технологом Одес. з-ду синтетич. виробів; від 1972 – в Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології (Одеса): 1994–2014 – кер. Укр. центру стандартизації і кон­тролю якості природ. і преформов. засобів, від 2014 – заст. дир. з наук. роботи; водночас від 2004 викладає в Одес. екол. ун-ті: проф. каф. екології та охорони довкілля. Наукові дослідження: вивчення, стандартизація, контроль якості природ. лікувал. ресурсів і преформов. засобів, аналіз екол. стану природ. тер., визначення природ. тер. курортами держ. та місц. значення, охорона навколиш. природ. середовища. Ініціювала розвиток нових напрямів використання природ. лікув. ресурсів: розроблення напоїв з біологічно актив. компонентами (йод, алое, вітаміни тощо), препаратів на ос­нові лікув. грязей. Брала участь у розробленні проектів постанов КМ до Закону України «Про курорти» щодо створення і ведення Держ. кадастру природ. лікув. ресурсів, інструкцій із застосування Класифікації запасів і ресурсів корис. копалин держ. фонду надр до родовищ мінерал. підзем. вод та лікув. грязей Держ. комісії України.

Пр.: Лечебные грязи (пелоиды) Укра­ины. Ч. 1. К., 2006; Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів. К., 2008; Курорти України державного та місцевого значення. О., 2010; Причерноморские лиманы: гигиенические и медико-экологические аспекты сохранения природных лечебных ресурсов. О., 2012; Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності. О., 2016; Стан і якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор'я. Х., 2017; Куяльницький лиман: реалії та перспективи рекреаційного використання. О., 2019 (усі – спів­авт.).

Г. О. Дмитрієва


Покликання на статтю