Нікітенко Микола Iванович — Енциклопедія Сучасної України

Нікітенко Микола Iванович

НIКIТЕ́НКО Микола Iванович (03. 01. 1934, м. Коростень Київ., нині Житомир. обл. – 13. 06. 2013, Київ) – фахівець у галузі теплофiзики. Батько Н. Сорокової. Д-р тех. н. (1971), проф. (1984). Закін. Київ. полiтех. ін-т (1956), де й працював; від 1957 – в Ін-ті тех. теплофізики НАНУ (Київ): 1974–93 – зав. відділу нестаціонар. тепломасопереносу, 1994–2013 – гол. н. с. Наукові дослідження: розвиток теорії та створення чисел. методів розрахунку динаміки тепло- й масопереносу, фазових перетворень і деформації в процесах сорбції та сушіння; удосконалення та розроблення нових енергоресурсоощад. технологій. Зокрема встановлено закон iнтенсивностi спектрал. випромiнювання частинок тiла; створ. радiац. теорiю теплопереносу, що дозволяє пояснити вiдомi розходження мiж класич. теорiєю теплопровiдностi й експерим. даними; побудовано новi рiзницевi схеми, метод ка­нонiч. елементiв для моделювання процесiв переносу в системах з криволiнiй. границями, принцип дискрет. сумiщення в некоректно поставлених задачах тепло- й масопереносу.

Пр.: Исследование нестационарных процессов тепло- и массообмена методом сеток. К., 1971; Исследование процессов тепло- и массообмена методом сеток. К., 1978; Теория тепломассопереноса. К., 1983; Сопряженные и обратные задачи тепломассопереноса. К., 1988; Принцип дискретного сумiщен­ня в некоректно поставлених задачах тепло- i масопереносу // Доп. НАНУ. 1995. № 3; Радiацiйний механiзм тепло­провiдностi // Там само. 1996. № 4; Проблемы тепло- и массопереноса, связанные с законом интенсивности спектрального излучения частиц // ПТ. 2003. Т. 25, № 4; Метод расчета теплообмена при различных режимах течения вязкого сжимаемого газа // Там само. 2007. Т. 29, № 5 (спів­авт.); Развитие теории и методов расчета тепломассопереноса при сушке пористого тела с многокомпонентными паровой и жидкой фазами // ИФЖ. 2008. Т. 81, № 6 (спів­авт.).

Ю. П. Золотаренко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Ю. П. Золотаренко . Нікітенко Микола Iванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74165 (дата звернення: 23.10.2021)