Нікітін Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Нікітін Анатолій Іванович

НІКІ́ТІН Анатолій Іванович (10. 09. 1929, Дніпропетровськ, нині Дніпро – 05. 11. 2016, там само) – фізик. Д-р тех. н. (1979). Закін. Дніпроп. ун-т (1958). Працював у НДКТІ труб. пром-сті (Дніпропетровськ, 1958–2000): зав. лаб. методів та засобів неруйнів. контролю мех. властивостей та розмірів труб і труб. виробів (1986–96). Наукові дослідження: теорія, методи та засоби неруйнів. контролю матеріалів, деталей, вузлів, зварюв. з'єд­нань. Розроблено заг. теорію методу вихрових струмів для неруйнів. контролю пром. продукції; отримано рац. метод розв'я­зання задач електродинаміки про взаємодію електромагніт. перетворювачів із багатошар. криволіній. виробами, засн. на рекурент. співвідношеннях.

Пр.: Индукционная толщинометрия. Москва, 1969; 1978 (спів­авт.); Теория и промышленное применение вихревых токов. Москва, 1969 (спів­авт.); Взаимодействие вихретоковых преобразователей со слоистыми оболочками криволинейной формы и приборы для кон­троля размеров этих оболочек // Дефектоскопия. 1982. № 11; Решение задачи о вихревых токах в проводящей сфере, расположенной в поле накладного преобразователя // Там само. 1988. № 12 (спів­авт.); Алгоритмы вычисле­ния сферических функций Бесселя в комплексной области // Вычислит. математика и матем. физика. 1988. Т. 28, № 12 (спів­авт.); Алгоритмы вычисления функций Бесселя полуцелых индексов с ком­плекс­ными аргументами // Там само. № 10.

М. А. Мироненко


Покликання на статтю