Нікітін Василь Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Нікітін Василь Петрович

НІКІ́ТІН Василь Петрович (02(14). 08. 1893, С.-Пе­тербург – 16. 03. 1956, Москва) – фахівець у галузі електротехніки й зварювального виробництва, історик техніки. Д-р тех. н. (1937), акад. АН СРСР (1939). Засл. діяч н. і т. РРФСР (1948). Держ. нагороди СРСР. Закін. Петрогр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург, 1914). Працював 1912–18 на Балтій. суднобуд. з-ді (Ленінград, нині С.-Пе­тербург), де розробив безреостат. пуск потуж. двигунів. 1919–29 – у Дніпроп. гірн. ін-ті (нині Дніпро): від 1925 – проф. каф. електротехніки. Організовував зварюв. вироб-во на підпр-вах Дніпропетровська, Миколаєва, Ленінграда. 1929–32 – зав. каф. заг. і спец. електротехніки Моск. гірн. академії, один з ініціаторів створення перших у СРСР навч. закладів зварюв. спеціальності, зокрема Моск. автогено-зварюв. комбінату, до складу якого входили робітфак, технікум та ін-т, де до 1933 був заст. дир. з наук.-навч. роботи і зав. каф. електротехніки. 1933–56 – організатор і зав. каф. електротехніки та електрообладнання, 1938–39 – дир. Моск. вищого тех. уч-ща. Від 1939 – чл., 1941–43 – заст. голови Держ­плану СРСР. Голова Секції з наук. розробки проблем електрозварювання (1941–47), чл. Президії (1947–53), голова Ради філій і баз (1951–54) АН СРСР. Засн. наук. школи електромеханіки й електрозварювання. Осн. наук. праці з теорії електр. машин, джерел живлення для технологій об5 процесів у дузі, а також з історії електротехніки; створив навч. курси з технол. зварювання, проектування електр. машин, зварюв. обладнання тощо.

Пр.: Электрическая сварка метал­лов вольтовой дугой. Сварочные машины Элмаштреста // Изв. Элмаштреста. 1925. № 4; Электрические машины для сварки металлов вольтовой дугой постоянного тока // Изв. Днепроп. горного ин-та. 1928. Т. 15; Свойства вольтовой дуги в применении к электрической сварке металлов, обусловливающие свойства источника тока, питающего дугу // Элек­тричество. 1928. № 9–10; Электри­чес­кие машины и трансформаторы для дуговой сварки. Основы теории. 2-е изд. Москва; Ленинград, 1937; Устойчивость работы источников питания электри­ческой дуги в условиях сварки // Изв. АН СССР. Отдел. тех. наук. 1947. № 10; Русское изобретение – электрическая дуговая сварка. Москва, 1952; Основы теории трансформаторов и генераторов для дуговой сварки. Москва, 1956.

Літ.: Василий Петрович Никитин: (Мат. к библиографии ученых СССР). Москва; Ленинград, 1948; Миронов М. Р. Діяльність видатних вітчизняних учених у Дніпропетровську. К., 1951; Академик В. П. Никитин // Изв. АН СССР. Отдел. тех. наук. 1956. № 6; Хрєнов К. К., Матійко М. М. Розвиток дугового зварювання на Україні. К., 1960.

О. М. Корнієнко


Покликання на статтю