Нікітін Донат Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Нікітін Донат Григорович

НІКІ́ТІН Донат Григорович (10. 05. 1920, м. Весьєгонськ, нині Твер. обл., РФ – 1993, Севастополь) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1973), проф. (1974). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Військ.-повітр. академію у Москві (1942) та Ленінгр. військ.-повітр. інж. академію (нині С.-Пе­тербург, 1950), де й працював; від 1951 – у Військ.-наук. упр. гол. штабу ВПС (Москва); від 1953 – у Київ. вищому військ. авіац. інж. уч-щі; від 1974 – зав. каф. експлуатації судн. силових установок Севастоп. приладобуд. ін-ту. Наукові дослідження: тех. термодинаміка, теплотехніка, теорія авіац. двигунів.

Пр.: Реальные циклы реактивных двигателей и газотурбинных установок. К., 1970; Методы термодинамического ис­следования циклов теплосиловых уста­новок // ПТ. 1984. Т. 6, № 1; Повышение надежности и эффективности судового теплообменного оборудования. К., 1986 (співавт.); Исследование гидродинамики псевдоожиженного слоя, создаваемого посредством отраженных потоков // Хим. и нефтехим. машиностроение. 1986. № 11; Эксергетические расчеты технических систем: Справоч. пособ. К., 1991 (спів­авт.).

В. І. Трощенко


Покликання на статтю