Нікітін Петро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нікітін Петро Васильович

НІКІ́ТІН Петро Васильович (24. 01(05. 02). 1849, м. Устюжна Новгород. губ., нині Вологод. обл., РФ – 05(18). 05. 1916, Петроград, нині С.-Пе­тер­бург) – мовознавець. Д-р грец. словесності (1883), акад. С.-Пе­тербур. АН (1888; у 1900–16 – віце-президент). Закін. С.-Пе­тер­бур. духовну семінарію (1867) та Істор.-філол. ін-т (С.-Пе­тербург, 1871). Відтоді викладав у 2-й С.-Пе­тербур. г-зії. 1873–75 перебував у наук. відрядженні в Німеччині. Від 1875 – екстраординар., від 1877 – ординар. проф. грец. словесності Ніжин. істор.-філол. ін-ту (нині Черніг. обл.). Від 1879 – приват-доц., від 1884 – екстраординар., від 1886 – ординар. проф. каф. класич. філології, 1890–97 – ректор, 1897–1900 – декан істор.-філол. ф-ту С.-Пе­тербур. ун-ту. Водночас викладав в Істор.-філол. ін-ті: від 1884 – екстраординар., від 1890 – ординар. проф. Від 1906 – кер. відділ. класич., візант. і зх.-європ. археології Рос. археол. т-ва. Наукові дослідження: граматика і діалектологія грец. мови; драматургія; епіграфіка; візантиністика.

Пр.: О древне-кипрскомъ діалектѣ // ЖМНП. 1875. Ч. 179; Объ основахъ критики текста эолическихъ стихотвореній Феокрита. К., 1876; Патмосскія схоліи къ Демосфену // Изв. Истор.-филол. ин-та князя Безбородко в Нѣжинѣ. 1879. Т. 3; Къ исторіи Афинскихъ драматичес­кихъ состязаній. С.-Пе­тербургъ, 1882; Обзоръ эпиграфическихъ документовъ по исторіи греческой драмы // ЖМНП. 1881. Ч. 218; Іоаннъ Карпафійскій и Патерики // Изв. Император. АН. Сер. 6. 1911. № 8.

Літ.: Латышевъ В. В. Памяти Петра Васильевича Никитина // Изв. Император. АН. Сер. 6. 1916. Т. 10, № 12; Рос­товцевъ М. И. Памяти П. В. Никитина // Гермесъ. 1916. № 17–19; Басаргина Е. Ю. Вице-президент Императорской Академии наук П. В. Никитин: из истории русской науки (1867–1916). С.-Пе­тер­бург, 2004.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю