Нікітін Юрій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Нікітін Юрій Вікторович

НІКІ́ТІН Юрій Вікторович (30. 11. 1954, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (2013), проф. (2015). Закін. Київ. ун-т (1977). Відтоді працював у практ. підрозділах МВС; 1982–95 – в Укр. академії внутр. справ; 1995–2018 – декан юрид. ф-ту, водночас від 2009 – зав. каф. теорії та історії держави і права, від 2013 – зав. каф. кримінал. права та процесу Нац. академії упр. (обидві – Київ); від 2018 – проф. каф. кримінал. права та кримінології Навч.-наук. ін-ту права Нац. ун-ту держ. фіскал. служби України (м. Ірпінь Київ. обл.). Наукові дослідження: методологія вищої освіти, кримінологія, кримінал. право, нац. безпека, кримінал.-виконавче право, юрид. психологія, політологія, компаративістика.

Пр.: Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. К., 1986 (спів­авт.); Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навч. посіб. К., 2006 (спів­авт.); Правові основи інвестиційної та інноваційної діяльності. Кримінологічний аспект: Навч. посіб. К., 2006 (спів­авт.); Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства. К., 2009; Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. К., 2015 (спів­авт.); Кримінологія: Підруч. 2-е вид. Х., 2018 (спів­авт.).

С. В. Новицький

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. В. Новицький . Нікітін Юрій Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74212 (дата звернення: 23.10.2021)