Нікітіна Неллі Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Нікітіна Неллі Володимирівна

НІКІ́ТІНА Неллі Володимирівна (05. 03. 1939, м. Тамбов, РФ) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (2001). Закін. Саратов. політех. ін-т (РФ, 1962). Працювала на вироб-ві (1962–68); у Київ. автомоб.-дорож. ін-ті та Вищому військ.-інж. команд. уч-щі (1968–73); від 1973 – в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): від 2001 – пров. н. с. відділу стійкості процесів. Наукові дослідження: проблеми ідентифікації та аналізу хаотич. рухів, стійкості складних коливань і встановлення критерію біфуркації народження аперіодич. розв'язків у неліній. багатовимір. коливних системах.

Пр.: Динамика и устойчивость колес­ных транспортных машин. К., 1981 (спів­авт.); О математическом моделировании скольжения системы твердых тел по поверхности // ПМ. 1991. № 12; О ре­гулярных и нерегулярных движениях в осцилляторе Дуффинга // Там само. 2000. № 1; К теории движения двойного математического маятника // Там само. № 9 (спів­авт.); О регулярных и хаотических движениях связанных математических маятников // Там само. 2001. № 3 (спів­авт.); Нелинейные системы со слож­ным и хаотическим поведением траекторий. К., 2012.

А. А. Мартинюк


Покликання на статтю
Пр.: Динамика и устойчивость колес­ных транспортных машин. К., 1981 (спів­авт.); О математическом моделировании скольжения системы твердых тел по поверхности // ПМ. 1991. № 12; О ре­гулярных и нерегулярных движениях в осцилляторе Дуффинга // Там само. 2000. № 1; К теории движения двойного математического маятника // Там само. № 9 (спів­авт.); О регулярных и хаотических движениях связанных математических маятников // Там само. 2001. № 3 (спів­авт.); Нелинейные системы со слож­ным и хаотическим поведением траекторий. К., 2012. А. А. Мартинюк . Нікітіна Неллі Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74225 (дата звернення: 23.10.2021)