Нікітіна Фіонілла Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

НІКІ́ТІНА Фіонілла Олексіївна (24. 10. 1929, Київ – 14. 09. 2019, там само) – мовознавець. Д-р філол. н. (1974), проф. (1975). Закін. Київ. ун-т (1953), де й працювала від 1956 (з перервами): 1964–80 – зав. каф. матем. лінгвістики, 1980–82 – зав. каф. рос. мови підготов. ф-ту для іноз. громадян, 1987–98 та 2005–07 – проф. каф. заг. мовознавства і класич. філології; 1982–87 – зав. каф. рос. мови Київ. вищого зенітно-ракет. інж. уч-ща; 1998–2005 – проф. Київ. ін-ту перекладачів при Центрі викладання іноз. мов НАНУ; 2007–16 – проф., 2016–19 – зав. каф. англ. філології Нац. пед. ун-ту (Київ). Наукові дослідження: заг. мовознавство, порівнял.-істор. та типол. мовознавство, структурна та прикладна лінгвістика, наук. термінологія, класичні мови.

Пр.: Про походження деяких початкових голосних старогрецької мови. К., 1957; Аналогія і словотворчі моделі. К., 1971; Влияние аналогии на словообразование. На материале родственных языков. К., 1973; Диахронические струк­турные изменения в лексике и словообразовании. К., 1974; Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології. К., 1978; Структурні та математичні методи вивчення мови. К., 1987; Засоби структуризації інтернаціональних термінів в українській науковій термінології // Мовознавство. 1996. № 4–5; Запозичення і переклад в умовах глобалізації // Компаративні дослідж. сло­в'ян. мов і літ-р. 2013. Вип. 23; Антич­ність як культурно-мовний арсенал глобалізації та науково-технічного прогресу // Studia linguistica. 2014. Вип. 8.

Літ.: Голубовська І. О. Професор Ф. О. Нікітіна – класик, індоєвропеїст, структураліст, лінгвокультуролог // Studia lin­guis­tica: Зб. наук. пр. до 80-річ. ювілею проф. Нікітіної Фіонілли Олексіївни. 2010. Вип. 4.

І. О. Голубовська


Покликання на статтю