Нікітський Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нікітський Олександр Васильович

НІКІ́ТСЬКИЙ Олександр Васильович (20. 10(01. 11). 1859, с. Мар'їно Новгород. губ., Росія – 08. 12. 1921, Петроград, нині С.-Пе­тер­бург) – епіграфіст, історик, антикознавець. Д-р історії (1902), акад. РАН (1917). Закін. Новгород. духовну семінарію (1878), С.-Пе­тер­бур. істор.-філол. ін-т (1882). Від 1883 працював в Одес. духов. семінарії; 1886–96 – приват-доц. каф. класич. філології Новорос. ун-ту в Одесі. Дійс. чл. Істор.-філол. т-ва при Новорос. ун-ті та Одес. т-ва історії і старожитностей. 1895 у С.-Пе­тербур. ун-ті захистив магістер. дис. «Дельфийские эпиграфические этюды», 1901 – доктор. дис. «Исследования в области греческих надписей». Від 1896 – екстраординар., від 1901 – ординар. проф. Юр'єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія); 1902–08 – ординар. проф., водночас 1906–08 – декан істор.-філол. ф-ту Моск. ун-ту; 1908–10 – попечитель Оренбур. навч. округу; від 1911 – на різних посадах у мін-ві нар. освіти, зокрема 1914 признач. чл. вченого ком-ту цього відомства; за сумісн. від 1912 викладав у С.-Пе­тербур. істор.-філол. ін-ті, С.-Пе­тербур. ун-ті, Петрогр. жін. пед. ін-ті; 1917–18 – проф. Петрогр. вищих жін. курсів. Наукові дослідження: грец. епіграфіка, літ-ра та історія Давньої Греції і Риму. 1883–84 під час наук. відрядження до Греції відкрив низку археол. і епіграф. джерел.

Пр.: Одна из неизданных надписей Олимпии // ЖМНП. 1884, сен.; Греческая эпиграфика. О., 1892; Дельфийские эпиграфичес­кие этюды. О., 1894–95; Дельфийские Лавиады // ЖМНП. 1898, янв., фев., нояб.; Исследования в области греческих надписей. С тремя автотипическими копиями. Юрьев, 1901; Речи Исея и Демосфена: Лекции ординар. проф. А. Никитского, читанные в 1903 г. Москва, 1903; Римляне о царе Персее // ЖМНП. Новая серия. Ч. 2. 1906, апр.; «Афинская полития» Аристотеля. Москва, 1907; О западно-локридских надписях // ЖМНП. 1911, янв., фев., март; Еще об амфиктионовских надписях этолийс­кого времени // Там само. 1912, март; Aijantei/a // Там само. 1913, янв.

Літ.: Успенский Ф. И. А. В. Никитский: (Некролог) // Изв. РАН. Сер. А. 1923. Т. 17; Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в ХIХ и начале ХХ в. Москва, 2008; Березін С. Є., Ізбаш-Гоцкан Т. О. Нікітський Олександр Васильович. 1859–1921 // Одес. історики. Т. 1. О., 2009; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. В. Левченко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю