Нікіфоров Олександр Ісакович — Енциклопедія Сучасної України

Нікіфоров Олександр Ісакович

НІКІ́ФОРОВ Олександр Ісакович (Никифоров Александр Исаакович; 09(21). 06. 1893, С.-Пе­тербург – 21. 04. 1942, там само) – російський фольклорист, етнограф, історик літератури. Закін. Петрогр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1917; відвідував семінар В. Перетца). Викладав у Казан. вищому пед. ін-ті (РФ, від 1919), Ленінгр. пром. академії (нині С.-Пе­тербург, 1930–36), водночас від 1936 – проф. Ленінгр. пед. ін-ту. Друкувався від 1920. У кн. «Этно­графия в школе» (Москва, 1926) висунув ідею етногр. методу в педагогіці, спрямов. на зближення наук. знань з життєвими враженнями і традиц. нар. уявленнями з метою формування твор. ставлення учнів до навколиш. світу. Протягом 1926–28 під час перебування у Заоніжжі (Респ. Карелія, РФ), працюючи у складі експедиції Держ. (нині Рос.) ін-ту історії мист-в, зібрав понад 600 нар. казок. Низку статей з питань текстології і наук. студіювання зразків нар. прози опублікував в укр. періодиці, зокрема в «Етнографічному віснику» – «Сьогочасна пінезька казка (Деякі проблеми казкознавства в світлі крайового матеріалу)» (1929, кн. 8), «Теперішній заонезький казкар-оповідач» (1930, кн. 9), «Російська докучна казка» (1932, кн. 10). Осн. частина праць Н. і його фольклор. записів, що зберігаються у С.-Пе­тербур. відділ. Архіву РАН, лишилася неопубл.; частину матеріалів надрук. у ж. «Живая старина» (1994, № 2) під назвою «Фольклор 1920–30-х годов в записях А. И. Никифорова». Досліджував жанр. природу, ритміку і мову «Слова о полку Ігоревім», 1941 захистив доктор. дис. «Слово о полку Игореве – были­на XII века», присвяч. доведенню його усного походження (залишилася в рукописі). Загинув під час блокади Ленінграда.

Пр.: Русские повести, легенды, поверья о картофеле. Казань, 1922; К вопросу о картографировании сказки // Сказоч. комиссия в 1926 году: обзор работ. Ленинград, 1927; Любовь к родине (Исторический обзор фольклора) // Нар. творчество. 1938. № 6; Проблема ритмики «Слова о полку Игореве» // Ученые зап. Ленингр. пед. ин-та. 1940. Т. 4, вып. 2; О фольклорном репертуаре XII–XVIII вв.: на материале «Cлова о полку Игореве», «Задонщины», «Повести о разорении Рязани», Псковской летописи, Азовских повестей и других памятников // Из истории рус. сов. фольк­лористики. Ленинград, 1981.

Літ.: Пропп В. Я. А. И. Никифоров и его «Севернорусские сказки» // Севернорус. сказки в записях А. И. Никифорова. Москва; Ленинград, 1961; Костюхин Е. А. Жизнь и идеи Александра Никифорова // Этногр. обозрение. 1994. № 5; Шевчук Т., Новійчук В. З епістолярної фольклористики 1920-х – 1930-х рр. О. Нікіфоров і українська фольклористика 1920-х – 1930-х ХХ ст. // НТЕ. 2008. № 5.

В. Ю. Радченко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю