Коган Абрам Бенціонович — Енциклопедія Сучасної України

Коган Абрам Бенціонович

КО́ГАН Абрам Бенціонович (16. 10. 1925, Київ – 03. 10. 2000, м. Хайнен, Ізраїль) – філософ. Д-р філос. н. (1972), проф. (1972). Закін. Київ. пед. ін-т (1948). Працював 1949–51 викл. філософії у Всесоюз. ун-ті марксизму-ленінізму (Москва); 1951–90 – у Запоріз. пед. ін-ті: зав. каф. філософії, 1970–87 – проф. Вивчав розвиток естет. думки кін. 19 – поч. 20 ст. Організував кілька наук. конф., присвяч. аспектам розвитку естетики.

Пр.: Світогляд. Талант. Художня творчість. К., 1981; Пора готовить социологов // Соц. соревнование. 1982. № 12 (співавт.); Кардинальна проблема марксистсько-ленінської естетики // Пит. соц. реалізму. 1983. Вип. 7; Об опережающем отражении // Филос. науки. 1985. № 2; Про вивчення ленінської теорії партійності // РЛ. 1986. № 6.

С. Ф. Орлянський


Покликання на статтю