Нікіфорова Тетяна Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Нікіфорова Тетяна Дмитрівна

НІКІ́ФОРОВА Тетяна Дмитрівна (19. 04. 1971, с. Качкарівка Берислав. р-ну Херсон. обл.) – фахівець у галузі будівництва. Д-р тех. н. (2016). Закін. Придніпров. академію буд-ва та арх-ри (Дніпропетровськ, нині Дніпро, 1998), де відтоді й працює: 2002–05, 2008–16 – доц., від 2016 – зав. каф. залізобетон. і кам'яних конструкцій. Наукові дослідження: рац. проектування будівель і споруд з урахуванням критеріїв сталого роз­витку, енерго­збереження у буд-ві, розрахунок та проектування конструкцій з урахуванням зовн. впливів; за сумісн. 2001–03 – пров. інж. спеціалізов. групи з енергообстеження будівель у Придніпров. регіон. центрі енергодосліджень та енергоефектив. технологій у буд-ві та комунал. госп-ві.

Пр.: Исследование напряженно-деформированного состояния железобе­тонных конструкций заглубленных жилых зданий с учетом их взаимодействия с грунтовым массивом // Вісн. Придніпров. академії буд-ва та арх-ри. Дн., 2013. № 1–2; Особливості проектування екологічних заглиблених житлових будівель // Міжвідом. наук.-тех. зб. наук. пр. К., 2016. Вип. 83, кн. 1 (спів­авт.); Інженерний метод розрахунку міцності згинальних залізобетонних елементів при сульфатній корозії бетону // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Дн., 2017. Вып. 100 (спів­авт.); Методология создания устойчивых экопоселений в Украине. Дн., 2017 (спів­авт.); Choice Recommendations for Rational Concreting Technology of Steel Reinforced Concrete Structures // International J. of Engi­neering & Technology. 2018. Vol. 7 (спів­авт.); Sus­tainable housing and human settlement. Dnipro; Bratislava, 2018 (спів­авт.).

М. В. Савицький


Покликання на статтю