Нікішов Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Нікішов Володимир Іванович

НІКІШО́В Володимир Іванович (09. 11. 1945, м. Рязань, РФ – 02. 07. 2017, Київ) – фахівець у галузі механіки рідини і газів та геофізики. Д-р фіз.-мат. н. (1993), чл.-кор. НАНУ (2003). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Моск. фіз.-тех. ін-т (1969). Відтоді працював в Ін-ті гідромеханіки НАНУ (Київ): 1986–2017 – заст. дир. з наук. роботи. Наукові дослідження: теорія турбулент. та вихрових течій, внутр. хвиль, рухів стратифіков. середовища. Отримано розв'язок тривимір. задачі розповсюдження внутр. хвиль за рухомими в стратифіков. середо­вищі тілами, вивчено вплив тертя, дії рушія, колапсу турбулент. супут. течії, нестаціонарності руху на хвильову картину. Під час вивчення розвитку перемішаних плям у стратифіков. середовищі виокремлено та досліджено нову в'язко-дифузійну стадію цього процесу, що дало змогу побудувати повну класифікацію стадій розвитку плям для турбулент. та інтрузив. руху рідини. Розроблено класифікац. діаграму типів рухів в'язкої температуро- та електропровід. рідини з урахуванням означених масових ефектів. Отримані результати є визначальними для побудови моделей фіз. процесів, що відбуваються в морях.

Пр.: Динамика внутреннего перемешивания в стратифицированной среде. К., 1986 (спів­авт.); Взаємодія поверхневих поодиноких хвиль з підводними перешкодами // Доп. НАНУ. 2012. № 7 (спів­авт.); Nonlinear Internal Waves in Lakes. Kyiv; Berlin, 2012 (спів­авт.); Чисельне моделювання корабельних хвиль при рухові судна в умовах обмеженого фарватеру // Прикладна гідромеханіка. 2013. Т. 15, № 2 (спів­авт.); Накат і відкіт поверхневої поодинокої хвилі при взаємодії з крутими схилами // Там само. 2015. Т. 17, № 1; Розрахунок корабельних хвиль, спричинених рухом судна у прямокутному та трапецієвидному каналах // Там само. 2016. Т. 18, № 2 (спів­авт.).

Л. Ф. Корецька


Покликання на статтю