Коган Ананій Ісакович — Енциклопедія Сучасної України

Коган Ананій Ісакович

КО́ГАН Ананій Ісакович (03(15). 11. 1897, Одеса – 19. 09. 1956, там само) – фахівець у галузі органічної хімії. Канд. хім. н. (1936). Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1921). Працював в Укр. н.-д. хім.-радіол. ін-ті (Одеса, 1921–37); водночас викладав у Одес. торг.-пром. технікумі (1924–38), ін-ті нар. госп-ва (1928–30) та ун-ті (1933–47; до 1944 – в. о. проф. каф. тех. хімії). 1940 захистив доктор. дис., однак не був затв. у званні. 1943 евакуйов. з ун-том у м. Байрамали (Туркменістан), згодом очолював фіз.-хім. лаб. Сочин. ін-ту експерим. медицини (РФ). Від 1947 – зав. каф. хімії Одес. електротех. ін-ту зв'язку. Вивчав орган. речовини, які одержані синтет. способом і можуть використовуватися у різних галузях пром-сті.

Пр.: О некоторых методах определения брома в морской воде и лиманной рапе // УХЖ. 1928. Т. 3, кн. 4; О некоторых солях нафтеновых кислот и их возможном применении // ЖПХ. 1932. Т. 5, № 5; Смолы из многоосновых кислот и многоатомных спиртов: Способы получения и применения. Москва, 1938; Спектрофотометрическое определение олова и сурьмы в сплавах со свинцом // Завод. лаб. 1951. № 9.

Літ.: Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

Л. М. Ерайзер


Покликання на статтю